– Bygater, ikke bilveger

Christina Sæter mener forvaltning med fokus på fremkommelighet for bilister er skyld i at byen framstår som folketom. Landskapsarkitekten slår et slag for ei tredeling av infrastrukturen.

Tredelt løsning Masteroppgava i landskapsarkitektur fra Institutt for landskapsplanlegging ved Universitetet i Ås presenterer framtidsretta infrastruktur for Ålesund og ble sendt til Vegvesenet i mai. 

Gjør alle ærend i byen Reidun Slyngstad (t.h.) og Ingrid Strande.Ånstad  Foto: Nils-Harald Ånstad

Sykkelsatsing Syklister får en egen sykkelveg (grønn linje) som går parallelt med hovedgata over ny bru og fra Waterfront hotell går på pir langs sjøen sammen med nytt gangfelt. 

Vil ikke ha tunnel Landskapsarkitektene Christina Sæter og Ola Martinsen slår et slag for sykkel og kollektivtransport og mener en tunnel under Brosundet vil være å flytte problemene under jorda. De mener både kommunens og vegvesenets forslag har tydelige mangler. 

Ålesund og omland

– Fokus på bilister har gjort at myke trafikanter og bylivet i seg selv er blitt trengt ut av bykjerna, mener Sæter, som savner vektlegging av tiltak som fremmer en grønnere by.

– Vi ser for oss en egen trasé for kollektivtrafikk gjennom sentrum, samt en gjennomgående sjøpromenade for syklister og gående, og ei ny bru sør for Brosundet, forklarer Sæter som er vokst opp i Ålesund.

Les også: Sunnmørsposten testet: Sykkel er raskest gjennom rushet

Strides om tunnel

Statens vegvesen ferdigstilte i september si konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet. Den har fått kritikk fra planavdelinga i Ålesund kommune, som blant annet ønsker tunnel under Brosundet. Sæter og Martinsen mener ei ny bru sør for Brosundet vil tjene flyten i sentrum.

– Da kan Hellebroa bli trasé for busser, som fortsetter i Kirkegata ut Aspøya. Den øvrige biltrafikken vil gå over den ny brua, hvor den knytter seg til Nedre Strandgate foran Waterfront hotell. En ny Brosund-tunnel vil være en eksklusiv måte å flytte trafikale problemer under jorda på heller enn å løse dem, hevder de.

Fungerende regionvegsjef Kjetil Strand skrev i forrige uke et brev til kommunen der han hevder at en slik tunnel strider mot statlige føringer.

– Det vil øke vegkapasiteten og gjøre at vi bygger for et bilbasert samfunn. Dette er i strid med statens grunn for deltakelse i bypakken, skriver Strand.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland

Vegfokus

Sæter og Martinsen mener deres forslag gjør Ålesund attraktiv for mennesker gjennom å gi rom for opphold og aktivitet i sentrum. For planavdelinga er vegene viktigere.

– Det er viktig at vegprosjekt blir prioritert tidlig, sånn at bypakken blir mer akseptabel for dem som skal betale bompenger, sa plansjef Ole Andreas Søvik da KVU-en kom.

Grønn løsning

Kommunens forslag til utforming av bypakken blei ikke vurdert av Vegvesenet som ei god løsning. Sæter og Martinsen håper deres tredelte strategi vekker interesse hos beslutningstakerne.

– Ved å gi buss og kollektivtransport egne felt, sikrer man at disse kommer effektivt fram. Det skal absolutt være mulig i Ålesunds relativt flate og langstrakte areal, og det er i tråd med statens retningslinjer om et grønnere bysentrum, forklarer de.

Bør det opprettes en egen kollektivtrasé til sentrum? Si din mening i kommentarfeltet!