Mister nazi-våpen etter trusler

Hadde våpensamling med hakekors og uttrykte rasehat i truende tekstmelding.

Truende Mannen fra Ålesund mister retten til å ha våpen etter truende adferd.  Foto: Nils Harald Ånstad

Ålesund og omland

En mann fra Ålesund mister retten til å ha tre samuraisverd og en rekke kniver. 

I tillegg inndras en kniv med ørn og hakekors på håndtaket, en bajonett med hakekors og slire, en bajonett med hakekors, slire og lenge, og ett sverd med hakekors og slire.

Det kommer fram i en dom fra Sunnmøre tingrett.

Truende meldinger

«Bare vent din lille Jøde tamp! Du kozer deg i (stedsnavn, journ. anm.) med den stygge dama di og den store magen din. Tror du jeg har glemt hva du har gjort. Jeg skal skade deg alvorlig. Stemmene i hodet sier at jeg må drepe deg, jeg vet ADR din i (stedsnavn, journ. anm.). Jeg tar taxi dit og står utenfor til du kommer ut».

Denne tekstmeldingen sendte mannen i 30-årene 14. juli i år til en annen person. Mannen har blitt anmeldt flere ganger for trusler, og sendte senere samme dag ytterligere to meldinger til samme person. Den siste meldingen inneholdt også trussel om å ødelegge livet til vedkommende, ifølge dommen.

- Skal «døda» deg

En bekjent av tiltalte skal også ha blitt utsatt for trusler både på internett og på SMS.

«Vi skal døda deg» og «Jeg hører du snakker dritt om meg!! (…) Jeg kommer snart opp og hugger opp døra di med øks og knuser leiligheten din!!» skal mannen ha sendt til en annen person 13. oktober i år.

- Basert på de gjentatte alvorlige trusler tiltalte har fremsatt, finner retten at det er en konkret og nærliggende fare for at dersom han får beslaget utlevert, vil benytte det som redskap under voldelige handlinger. Alle gjenstandene er skarpe og godt egnet til å påføre andre skade, heter det i dommen.

Den tiltalte mannen viste til at han ikke tidligere er dømt for vold. Han hevder at det kun er få tilfeller der han ikke har fått medisin at han har blitt truende.

Får kick av samlingen

I retten ba han om å få utlevert de beslaglagte våpnene fordi de har affeksjonsverdi og fordi han får adrenalinkick av samlingen.

Mannens forsvarer la ned påstand om frifinnelse.

På grunn av «gjenstandenes art» og fare for straffbare handlinger mistet mannen retten til å ha gjenstandene i medhold av straffeloven §37 b.