Mener seg ulovlig oppsagt

Nils Magne Abelseth var enhetsleder for skole og oppvekst og rektor ved Harøy skole. Før ferien ble jobben hans utlyst.

Nils Magne Abelseth reagerer på at jobben hans har blitt utlyst.  Foto: Arkivfoto

Rådmann Ann-Heidi Paulsen Orvik mener alt har gått rett for seg.  Foto: Sandøy kommune

Nyheter

Nils Magne Abelseth var enhetsleder for skole og oppvekst og rektor ved Harøy skole. Før ferien ble jobben hans utlyst. Nå kan det bli arbeidsrettssak.

– Jeg mener dette er klart ulovlig. Vi har møttes på advokatnivå i Oslo. Jeg har fått tilbud om fortsatt arbeid i kommunen, men det er tilbud jeg har takket nei til, forteller Abelseth til rbnett.no.

Abelseth har arbeidet i Sandøy kommune i 29 år. Fra 1985 til 1999 var han rektor for kulturskolen, før han var ordfører i Sandøy til 2007. Senere har han vært enhetsleder og rektor ved Harøy skole. Nå er han sjukemeldt.

– Det blir litt spesielt å se jobben sin utlyst. I dag er oppgavene mine brutt opp og lagt til nye stillinger med nye navn. Det er ansatt ny enhetsleder for oppvekst og kultur, men jeg registrerer at det fortsatt ikke er ansatt rektor ved skolen på permanent basis, sier Abelseth til rbnett.no.

Abelseth har søkt på jobb som enhetsleder for oppvekst og kultur, og av formelle grunner søkte han også på rektorstillingen. En stilling der han formelt fortsatt er ansatt.

Mener det er innenfor lovverket

Ann-Heidi Paulsen Orvik, rådmann i Sandøy kommune, sier de har forholdt seg til gjeldende prosessregler for omorganisering, og alle berørte skal være tatt med på råd og fått medvirke.

Hun bekrefter at det formelt er slik at den enkelte som er berørt av en omorganiseringsprosess fortsatt har sin tilsetting i form av arbeidskontrakt. Dette til enten denne er sagt opp lovlig av arbeidsgiver eller en sier opp selv.

- Politiske vedtak med ønsker for intern og ekstern utlysning er fulgt, og vi har gjennomført tilsettingsprosess i tråd med loven. Partene er varslet om resultatet i tråd med rettighetene sine, sier hun til smp.no.

Paulsen Orvik sier at Abelseth har fått tilbud som rådgiver i rådmannens stab, med ansvar for forskjellig saksbehandling innen blant annet planlegging og beredskap. Dette tilbudet var en fast stilling med prøvetid da Abelseth, ifølge Paulsen Orvik, ikke har erfaring fra denne typen arbeid. Denne stillingen takket Abelseth nei til.

- Han har også fått tilbud om å arbeide som fag- og timelærer i grunnskolen, samt med forskjellige kulturoppgaver, kulturskole og ungdomsarbeid. Deler av stillingen ville vært midlertidig og på vilkår, i forhold til at han ikke har godkjent lærerutdanning. Dette har han også takket nei til. Han ville da ha beholdt lønnen, sier Paulsen Orvik.

I den nye organiseringen av både enhetsleder og rektor, skal arbeidet nå være organisert på en annen måte enn tidligere. Innhold og krav i stillingene skal være endret og skal kreve annen kompetanse og kapasitet. Lederstillingene skal derfor ha blitt utlyst i tråd med dette.

- Vi har gjort ansettelser ut fra hvem som er best kvalifisert. Til rektorstillingen var det to søkere som begge oppfylte minimumskravene til formell kompetanse, men ikke hadde den erfaring som vi ser Harøy skole trenger for å lukke avvik avdekket i internt tilsyn vinter 2014, og innenfor de økonomiske rammer som er til rådighet. Stillingen er derfor midlertidig besatt, mens den lyses ut på nytt, sier Paulsen Orvik.

Til retten

Skolelederforbundet har, ifølge rbnett, varslet at de vurderer å ta saka til retten. De mener omorganiseringen er ulovlig, og bryter med arbeidsavtalen Abelseth har med kommunen. Dermed bryter de også med arbeidsmiljøloven.