Tore Roaldsnes i Fiskebåt er enig med Elisabeth Aspaker (H):

- La flere enn bare aktive fiskere eie fiskebåtene

- Fiskeriministeren  er inne på rett spor, mener Tore Roaldsnes, styreleder i Fiskebåt, som er på fiskerimessa i Trondheim.  Foto: Inger Otterlei

Nyheter

Trondheim (smp.no): Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil myke opp deltakerlova . Det ligger i kortene at hun vil la andre enn bare aktive fiskere eie fiskebåter i Norge. Det er vanskelig å se at en kan unngå en slik utvikling,  sier Tore Roaldsnes, som er glad for signalene fra ministeren.

 - Å drive fiskebåter krever både kompetanse og kapital. Prisene er så høye at dette er uansett ikke noe for amatører. Noen aktører er veldig skeptiske til en slik utvikling. Men enkelte rederi har klart uttrykt muligheten til istedenfor å eie minimum 51 prosent , slik kravet er i dag,  har de i forbindelse med generasjonsskifte og fornyelse av fartøy ytret ønske om  å selge seg ned til negativt flertall, sier han.

Norsk eierskap

 - En del mener at dette er feil ut i fra et ideologisk ståsted og er kritiske til en slik utvikling både i havfiskeflåten og kystfiskeflåten, opplyser Roaldsnes.

 - Frykter du ikke at eierskapet kan komme på utenlandske hender?

 - Nei, det kan reguleres slik de gjør det på Island. Der har de en grense på utenlansk eierskap på 20 prosent, mens Norge har satt en grense på 40 prosent.  Vi bør beholde dagens grense.

Roaldsnes viser til at forrige regjering nedsatte Tveteråsutvalget , ledet av Ragnar Tveterås ved Universitetet i Stavanger. Ønsket var å utnytte potensialet i sjømatnæringen. Nå foreligger det to delrapporter om bedre rammevilkår for fiskerinæringa.

Trippelskvis

 - De viser at vi befinner oss i en trippelskvis: mellom det internasjonale markedet for sjømat, det særnorske kostnadsnivået som ligger 50 prosent høyere enn snittet i EU og fem ganger høyere enn Øst-Europa og Asia, og ikke minst mange politiske krav til næringa som begrenser næringas evne til å konkurrere og tjene penger, påpeker Tore Roaldsnes.

Når fiskeriminister Elisabeth Aspaker konkluderer med at dette ikke går i hop og at en i Norge må deregulere og forenkle og se på rammevilkår så er det altså god musikk i ørene på Roaldsnes, både som leder for Fiskebåt, men også som eier av flere fiskebåter.

Vil myke opp lovverket.

Rederen er glad for at Aspaker signaliserer at hun vil myke opp deltakerloven om hvem som skal eie fartøy. Men han mener ikke det er behov for å endre  fiskesalgslova som ble modernisert i fjor. Fiskesalgslagenes viktigste oppgave er å gjennomføre salg av fisk fra fiskefartøy til fiskekjøperne. De har også en viktig rolle i forhold til ressursforvaltning og statistikk.