Sykkylven:

– De brukte hersketeknikkene. En etter en.

– Jeg ble eitrende sinna, men lei meg også. Slike tilstander trodde jeg ikke det var i kommunestyret vårt.

politikk: Synnøve Ramstad t.v. har mange år bak seg både i kommunepolitikken og i fylkespolitikken. Da hun fortate om sine erfaringer med mannlige politikere som ikke viser respekt for sine kvinnelige kolleger, møtte hun reaksjoner i Sykkylven kommunestyre som rystet Therese Utgård. 

Nyheter

Therese Utgård satt på tilhørerbenken da forskeren Guro Ødegård var invitert til Sykkylven kommunestyre for å snakke om bekymringsfull lav kvinneandel i politikken.

– Ødegård tok også opp ulike hersketeknikker som kvinnelige politikere blir møtt med fra sine mannlige kolleger. Det skulle etter hvert vise seg at det også finnes menn i Sykkylven kommunestyre som behersker denne kunsten meget godt, sier Therese Utgård.

I et leserinnlegg i dagens avis, som også har stått i Sykkylvsbladet, tar Utgård et kraftig oppgjør med det hun mener er ufin og diskriminerende behandling av kvinnelige politikere i hjemkommunen.

– For da forskeren var ferdig, tok Høyres Synnøve Ramstad ordet og fortalte om sine erfaringer fra et langt liv i politikken. Det gjorde dypt inntrykk på meg å høre at ei dyktig dame som Ramstad har blitt møtt med både latterliggjøring, usynliggjøring og mangel på respekt. Og så skjer jammen det samme på dette møtet også, sier en opprørt Utgard.

«Ikke problem»

I leserinnlegget skildrer hun opplevelsen av politikere som både fra talerstolen og etter møtet i tur og orden forsikret at Ramstads opplevelser måtte stå for hennes regning og at dette slett ikke var noe problem i Sykkylven. De hadde i hvert fall ikke følt noe av dette på kroppen sjøl.

– Det falt dem tydeligvis ikke inn at det kunne ha noe med det faktum at de ikke er kvinner, sier Therese Utgård lakonisk.

Men da en representant gikk på talerstolen og mente at Ramstads problemer nok skyldtes visse karaktertrekk hos henne, og at det ikke var annet å vente fra en «rødstrømpe», ble Therese Utgård rysta og sint.

– Både fordi denne mannen og andre politikere helt ufrivillig demonstrerte alle hersketeknikkene forskeren hadde snakket om, men også fordi ordføreren ikke klubbet ned de mest ufine utfallene mot Ramstad. Jeg må stille spørsmål om det er en ukultur i Sykkylven kommunestyre.


Lyshol: - Kjenner meg ikke igjen

Ordfører Petter Lyshol (H) avviser at det skal være en ukultur i Sykkylven kommunestyre.

 

Må delta

– Har du opplevd det?

– Det har jeg, men jeg synes ikke det er noen vits i å rippe opp i enkeltepisoder nå. For meg er det mye viktigere å sørge for at politikken blir et levelig sted for kvinner som ønsker å ha innflytelse over det samfunnet de lever i. Og ikke minst at de blir behandlet på en måte som gjør at de føler seg verdsatt og respektert.

Selv har Ramstad sittet i kommunestyret i flere perioder, og hun har også representert Høyre både i fylkestinget og i det som var styret for sjukehuset i Ålesund.

– Interessant og lærerikt, men også frustrerende når jeg har opplevd mangel på respekt fordi jeg er kvinne.

Både Synnøve Ramstad og Therese Utgård håper at riktig mange kvinner nå sier ja takk til å stå på ei valgliste.

– Mine erfaringer må ikke skremme kvinner fra å la seg nominere, understreker Synnøve Ramstad. Men disse kvinnene må også oppleve av det er en viss verdighet og kvalitet som preger de arenaene der politikk drives.