Må fortsatt bemanne psykiatrimottak med vikarer

Både Helse Møre og Romsdal og kontrollkommisjonen tar situasjonen på alvor.

VOKSENPSYKIATRISK: Kontrollkommisjonen etterlyste svar på om lav bemanning kan føre til økt unødvendig tvangsbruk. Fylkesmannen har opprettet tilsynssak og har bedt om redegjørelse. FOTO: ALEXANDER WORREN 

Bakgrunn
  • Kontrollkommisjonen på Sunnmøre er bekymret for bemanningssituasjonen på voksenpsykiatrisk avd. i Ålesund. I et brev til Fylkesmannen har kommisjonsleder Nils Grytten fokusert på mottaket.
  • Inntrykket er at pasientene har lite kontakt med behandlere, og at kontakten fordeles på flere uten kontinuitet. Grytten frykter økt bruk av unødig tvang på grunn av situasjonen.
Nyheter

Verken tillitsvalgte eller verneombudet vil uttale seg om bemanningssaken som pågår på voksenpsykiatrisk avdeling ved Ålesund sjukehus, men kontrollkommisjonens leder, Nils Grytten, sier at avdelingsledelsen og kontrollkommisjonen hadde et nyttig møte, tirsdag.

Tiltak

På kort sikt er det vikarer som må brukes i mottaksseksjonen, mens det på lang sikt håpes på to overleger i fast stilling, slik helseforetaket har bestemt.

– Vi fikk høre at det arbeides relativt heftig med å få på plass en permanent løsning for å sikre et robust bemanningsnivå, sier Grytten om møtet.

Det er også generelt et problem angående mangel på psykiatere i Ålesund og Molde, har avdelingssjef Brit Ingunn Hana tidligere forklart.

– Vi fikk i møtet en grei redegjørelse på tiltakene som settes i verk, sier kommisjonsleder Grytten.

Propp

Sunnmørsposten har snakket med kilder som opplyser at det har vært stor pågang på voksenpsykiatrisk i høst. Dette har vært svært utfordrende med mye vikarbruk. I tillegg blir såkalte 10-2-pasienter innenfor rus også sendt hit.

Enkelte mener at det også blir en propp i systemet fordi en del kommuner ikke har nødvendig apparat til å følge opp pasienter.

– Det er nok riktig at noen pasienter som ikke burde være i institusjon blir der fordi det kommunale tilbudet ikke er på plass eller er godt nok, sier Grytten, som mener at kommunene må ta tak i akkurat det.

Følg smp.no på Facebook

Varslet

I et varslingsbrev til Fylkesmannen uttrykte han frykt for at lav bemanning kan føre til økt tvangsbruk.

Alle pasienter innen psykisk helsevern må gjennom nettopp mottaksseksjonen, før de kommer videre i systemet. I brevet tok Grytten fram et eksempel med særdeles lite kontakt med en pasient, og at tvangsprotokollene var manglende i et tilsyn 4. november.

I disse protokollene skal det føres hvilke tvangstiltak som gjøres med pasientene.

– Mangler ved føringen av disse protokollene har som kjent vært et problem over tid, men det er første gang vi har konstatert at de ikke var ført overhode, skrev Grytten.

Relaterte saker:

Avdelingssjefen om bemanningsproblemene:

- Det har vært en vikarstafett

Psykiatrien sliter med rekruttering, men avdelingssjefen håper at problemene vil løse seg.

Slår full alarm om bemanning på voksenpsykiatrisk

Mener pasientene ikke får god nok oppfølging. Kommisjonsformann frykter økt bruk av tvang.