Tillitsvalgte krever at direktør i Helse Midt må gå

Tillitsvalgte for Legeforeningen ved Ålesund og Kristiansund sjukehus krever at administrerende direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge må gå, og at Eidsvik får tilbake jobben.

I går uttrykte hovedtillitsvalgt for overlegene i Ålesund, Margaret Sævik Lode, og vara Vebjørn Vik støtte til Eidsvik. I dag går Sævik Lode sammen med Herter og krever at direktøren i Midt-Norge må gå.   Foto: Arkiv.

Styreleder Stein Kinserdal (t.v.) i Helse Møre og Romsdal og avgåtte direktør Astrid Eidsvik. 

Nyheter

- Styret i Helse Midt-Norge og Helseministeren har nå etter vår vurdering ingen andre valg enn å finne ny administrerende direktør i Helse Midt-Norge. Vi har ikke lenger den nødvendige tilliten til nåværende konstituerte direktør. Tillitsvalgte ved Ålesund og Kristiansund sjukehus mener at Astrid Eidsvik må tilbys å komme tilbake som administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal. Vi ønsker at Eidsvik med sin sterke integritet kommer tilbake for å sluttføre behandlingen av Idefaserapporten neste år. Bare det vil på kort sikt kunne gjenskape den nødvendige tilliten og begrense skadevirkningene av det som har skjedd, skriver Margaret Sævik Lode og Ralph Herter i en pressemelding.

De er hovedtillitsvalgte i overlegeforeningen ved Ålesund og Kristiansund sjukehus.

Kritisk til inngripen

Sævik Lode og Herter er svært kritisk til Helse Midt-Norges inngripen i saksbehandlingen like før tomteplassering for det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, heter det.

- Vi beklager på det sterkeste at dette resulterte i at Astrid Eidsvik valgte å trekke seg som direktør for Helse Møre og Romsdal, mener de tillitsvalgte.

De er klar på at det var den lokale foretaksledelsen som skulle saksutrede og legge fram saken til styrebehandling først. Nå mener de at feil direktør gikk av.

- Det vi mener er at vi nå må få klarhet i hva som har skjedd. Sannheten må fram. Hvorfor har Astrid Eidsvik blitt overkjørt? spør Sævik Lode i en kommentar til smp.no.

Mistillit

I oktober varslet foretakstillitsvalgt Bernd Müller om at de ansatte var misfornøyd med daværende direktør Trond M. Andersen i Helse Midt-Norge. Det førte etter hvert til at helseminister Bent Høie (H) grep inn og tok bekymringen på alvor. Tidligere styreleder Marte Styve Holte trakk seg på dagen fordi hun følte at ministeren overstyrte og brøt prinsipper om god eierstyring. Dagen etter gikk Andersen på grunn av manglende tillit.

Nå ytrer altså tillitsvalgte for overlegene i Kristiansund og Ålesund mistillit overfor konst. direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge.

- Svært ødeleggende

- Etter vårt syn har sjukehussaken i nordfylket etter Astrid Eidsviks overtakelse vært kjørt på en ryddig, transparent og troverdig måte. Dette har Helse Midt-Norge lagt i grus. For ansatte og tillitsvalgte som har lagt ned betydelig arbeid i sjukehussaken så langt, og befolkningen som har ventet på avklaring, er dette svært ødeleggende, skriver de.

I går uttalte Sævik Lode til smp.no at hun hadde over 100 overleger i ryggen med et støttebrev til Eidsvik.

Vil ha utsettelse

Nå vil Sævik Lode og Herter at styrebehandlingen 17. og 18. desember utsettes, slik at forberedelsene kan starte på nytt og slik at nødvendig tillit kan gjenskapes, heter det.

Tillitsvalgte splittet?

Tillitsvalgt for overlegene ved Molde sjukehus, Bernd Müller, har ikke signert pressemeldingen. Han er også foretakstillitsvalgt i Helse Møre og Romsdal.

- Jeg som foretakstillitsvalgt ønsker ikke å uttale meg om denne saken, men de hovedtillitsvalgte på hvert enkelt sjukehus står fritt til å kommentere saken, sier Müller til smp.no.

- Er det en splittelse mellom de tillitsvalgte på gang nå?

- Det ønsker jeg heller ikke å kommentere.

Konst. direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge har foreløpig ikke besvart smp.no's henvendelser.