Ber Høie utsette tomtevalget

Harald Tom Nesvik ber i en e-post helseminister Bent Høie utsette tomtevalget for nytt sykehus for Romsdal og Nordmøre. 

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik ber helseminister Bent Høie om å utsette valget av sjukehussted i Møre og Romsdal.  Foto: NTB scanpix

Nyheter

OSLO (smp.no): – Det må være legitimitet knyttet til prosessen for valg av tomt. Slik situasjonen er blitt er denne legitimiteten borte. Da er mitt råd til Bent Høie at tomtevalget utsettes.

Mailen fra Frps parlamentariske leder til helseministeren ble sendt for bare noen timer siden.

Venstre støtter Nesvik - ber om timeout

Venstres Pål Farstad støtter Frps Harald Tom Nesvik som har skrevet e-post til helseministeren og bedt han utsette tomtevalget.

– Vi ser nå at det er fullt opprør på Nordmøre og stor bekymring på Sunnmøre tilknyttet spørsmål om framtidige investeringer ved sykehusene i Ålesund og Volda. Det oppfattes som at noen har en annen agenda for beslutningen. I en slik situasjon mener jeg det klokeste er å vente. Jeg vil også henstille styrene i både Helse Møre og Romsdal og Helse Midt om å gjøre det samme. Jeg er parlamentarisk leder, men her uttaler jeg meg først og fremst som representant fra Møre og Romsdal og mangeårig helsepolitiker, sier Nesvik.

Les også: Høie framskynder foretaksmøtet

På regjeringens bord

Nesvik sier dette er en henstilling til Høie.

– Jeg tror på Bent når han sier han ikke har intervenert denne prosessen. For min del dreier ikke dette seg om hvilket tomt en skal velge. Det har ikke jeg noe synspunkt på, sier Nesvik.

Med mailen fra Nesvik til Høie har dramaet rundt tomtevalget tatt en ny omdreining. Som parlamentarisk leder har Nesvik nå sørget for at denne saken har flyttet seg inn på agendaen i regjeringsapparatet.

Det kan se ut som at Høyre og Frp har ulike syn i denne saken. Høie har ennå ikke svart på mailen.

Les også: Sunnmørspolitikarar fryktar Molde-sjukehus

Vil vente til sommeren

Nesvik ser for seg en utsettelse av tomtevalg fram til sommeren. Kanskje lengre.

– Det som er avgjørende etter min oppfatning er at det kan bygges tillit i organisasjonen. Til det trengs det noe tid. Fram til sommeren, kanskje lengre, men den tiden må en kunne ta seg. Det betyr ikke at andre prosesser trenger stoppe opp. En kan fortsette arbeidet fra en idefase til en konseptfase selv om en ikke fatter en beslutning om selve tomtevalget, påpeker Nesvik.

– Alt revet ned

En ryddig prosess mener Nesvik er helt avgjørende for å lykkes med denne svært vanskelige saken.

– Dette var en prosess som var inne på et godt spor. Nå er alt det revet ned. Vi snakker her om en milliardinvestering som skal komme folk til nytte de neste 40-50 årene. Da må vi ta oss tid og få gjort dette på en skikkelig måte, sier Nesvik.

Relaterte saker:

Fryktar Molde-sjukehus

Politikarveteranar mobiliserer for Kristiansund.

Velsigner tomte-valget raskt

Skjer allerede dagen etter Helse Midt-Norges innstilling.