Helse Midt holdt mange styremøter hemmelige

Innbyr ikke til tillit, svarer politiker.

Ola H. Strand er styreleder for Helse Midt-Norge.  Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Nyheter

På to måneder har de ni styremedlemmene i Helse Midt-Norge møttes ti ganger. Sju av de ti gangene har møtene vært stengt for offentligheten, skriver NRK.

Informasjonsdirektør i Helse Midt-Norge, Tor Harald Haukaas, sier til kanalen at helseforetaket etter helseforetakslovens § 26 har hatt lovhjemmel til å lukke de sju omtalte møtene.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge reagerer på praksisen i Helse Midt-Norge.

– Det blir selvsagt helt feil praksis. I utgangspunktet skal alle slike møter være åpne. Dette er ikke privat næringsliv som skal ha møte i lukka rom. Dette er et styre som har et viktig oppdrag på vegne av folket, og da skal det ikke være slik at et flertall av møta går for lukka dører, sier Klinge til NRK.

Klinge mener et uavhengig organ bør granske prosessene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge.

Også jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund er svært kritisk til praksisen til styret for Helse Midt-Norge.