Offisielt:

Anbefaler sjukehus i Molde

Etter en årelang kamp mellom Kristiansund og Molde om lokalisering innstiller direktøren for nytt sjukehus i Molde.

Daniel Haga er konstituert direktør i Helse Midt-Norge.  

Nyheter

Nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal bør bygges på Opdøl, mener administrerende direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge RHF, heter det i en pressemelding.

Styret skal 18. desember ta stilling til tomtevalg og om det skal gis klarsignal for oppstart av konseptfase for det nye sjukehuset.

Les også: Haga går for Molde

Som Sunnmørsposten erfarte tidligere torsdag ville Haga gå inn for å bygge det nye fellessjukehuset i Molde.

I begrunnelsen for valget av Opdøl er det lagt vekt på fordelene ved etablering nær det største fagmiljøet i Nordmøre og Romsdal. Dette mener han gir minst sårbarhet i perioden fram til nytt sykehus står ferdig, og trygger tilgangen på gode faglige ressurser ved oppstart i nye fasiliteter.

Det nye sjukehuset kan stå ferdig om sju år.

Pasientgrunnlag

- Opdøl gir størst pasientgrunnlag for det nye fellessjukehuset, og kortest reisetid for flest innbyggere, mener Haga.

Direktøren mener at man bør utrede et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund i konseptfasen. Han peker også på at det i løpet av sjuårsperioden fram til nytt sykehus kan tas i bruk, vil skje en videreutvikling av prehospitale tjenester. Dette vil ha særlig stor betydning for de som har lengst reisevei til sykehus, bl.a. i form av nye ambulansehelikoptre.

- Foreløpig

I pressemeldingen skriver Haga at innstillingen er foreløpig. 17. desember vil han gi sin endelige innstilling.

- Nytt fellessjukehus vil bli et stort løft for helsetjenesten i Nordmøre og Romsdal. En avklaring av tomtevalg er en viktig milepæl på vegen. Det er gjort godt arbeid og lagt fram solid dokumentasjon som gir grunnlag for å ta stilling nå. Dette vil bli et topp moderne sjukehus med høy kvalitet, og det har innbyggerne krav på. Min innstilling til styret er imidlertid foreløpig. Endelig forslag til vedtak kommer jeg ikke til å presentere før etter at styret for Helse Møre og Romsdal har behandlet saken onsdag 17. desember, sier Haga.

- Økonomisk krevende

Haga understreker at byggingen blir økonomisk krevende.

- I løpet av konseptfasen blir det nødvendig med en mer detaljert gjennomgang av dimensjoneringen av det nye sykehuset.

- De økonomiske analysene som er gjennomført viser at det vil bli krevende, men fullt mulig å realisere byggingen av nytt sykehus, skriver Haga pressemeldingen.

Samarbeid

I den foreløpige innstillingen går Haga inn for at Ålesund sjukehus fortsatt skal være det mest differensierte sjukehuset i Helse Møre og Romsdal HF.

- Både nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal og Ålesund sjukehus vil ligge tilstrekkelig nær befolknings-tyngdepunktene i foretaksområdet for å kunne ivareta fylkesdekkende funksjoner, skriver Haga i innstillingen til styret.

Haga ønsker at det skal legges stor vekt på samarbeid mellom alle fagmiljøene i foretaket.

LEDER: Høies tunge skygge hviler over kaoset
Les også: Helse Midt holdt mange styremøter hemmelige