- Derfor gikk Eidsvik på dagen

Trakk seg etter press fra en tydelig direktør, Daniel Haga, i Helse Midt-Norge. Uenigheten skal ha startet før rapporten fra Holte Consulting kom.

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, gikk på dagen 4. desember.   Foto: Marius Bøstrand

Nyheter

Torsdag kom nyheten om at Helse Midt-Norges konst. direktør, Daniel Haga, vil anbefale tomtealternativet i Molde for bygging av nytt fellessjukehus i Nordmøre og Romsdal.

Les også: Haga anbefaler nytt sjukehus i Molde

Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge har i utgangspunktet kjørt hver sin prosess. Astrid Eidsvik skulle legge fram sin innstilling til vedtak 10. desember, mens Haga skulle legge fram sin den 11. desember.

Offisiell forklaring

4. desember valgte direktør Astrid Eidsvik å gå på dagen. I pressemeldingen dagen Eidsvik gikk av, uttalte hun:

- I dette arbeidet har jeg vektlagt at prosessen skulle være åpen og transparent fram mot det vanskelige lokaliseringsvalget, og at den ble ledet på en god måte med involvering og åpenhet.

- Jeg opplever nå i sluttfasen av arbeidet at Helse Midt-Norge har grepet inn i prosessen lokalt før min innstilling til styret er klar. Dette tolker jeg dithen at Helse Midt-Norge ikke har tillit til dømmekraften min knyttet til innspurten av dette krevende arbeidet, og det gjør at jeg nå velger å gå av som administrerende direktør.

Taus etter dette

Siden har Eidsvik ikke ønsket å kommentere saken, og ingen kommentar sa hun også da Sunnmørsposten tok kontakt, torsdag.

- La press på Eidsvik

Før sjokkavgangen har det vært en langvarig, åpen prosess med høringsrunder og svar, i tråd med demokratiske prinsipper.

Etter det Sunnmørsposten kjenner til, vet deler av administrasjonen i Helse Møre og Romsdal, og andre, om den konkrete årsaken til at Eidsvik gikk.

Ingen av disse ønsker å uttale seg til Sunnmørsposten om dette.

Sunnmørsposten kjenner likevel til at direktør Daniel Haga la et stort press på Eidsvik med ønsker om å overbevise henne om å gå for Molde som tomtealternativ.

Selv hadde ikke Astrid Eidsvik landet sin konklusjon, men hun vektla riktig nok argumentene for Storbakken (Kristiansund) tyngst, ifølge våre kilder. Holte Consulting var svært kritisk til sluttfasen av arbeidet, noe som var i tråd med oppdraget til konsulentene.

Det avkreftes imidlertid at Eidsvik valgte å trekke seg på bakgrunn av at de var uenig i hennes konklusjon og vektlegging av argumenter.

Et poeng i saken var at administrasjonene og styrene skulle være samstemte i innstilling og vedtak, men Eidsvik ønsket å behandle den på fritt grunnlag.

- Beklager avgangen

Direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge sier at han beklager sterkt at Astrid Eidsvik den 4. desember valgte å si opp sin stilling.

- Så har jeg merket meg at Eidsvik selv ikke ønsker å kommentere dette utover det hun har gjort. Da har jeg hatt fokus på at styrene kan vurdere at saken kan behandles, slik at vi unngår utsettelse av bygging av det nye sjukehuset. Så får vi heller komme tilbake senere hvis det er behov for å kommentere avgangen til Eidsvik, sier Haga.

- Men kan du si noe om du har presset henne for å overbevise om å velge Molde?

- Vi fikk et oppdrag fra de to styrene for å finne ut om det var mulig å bli enig om tilnærming til en konklusjon. Når vi ikke greide det, så er vi tilbake til at vi innstiller til hvert vårt styre. Så forstår jeg at Eidsvik kan ha opplevd at å nærme seg dette var vanskelig. Det tror jeg var vanskelig for oss begge, når vi ikke greide å komme til enighet, men utover det har jeg ingen kommentar, sier Haga.

- Skal være kritisk til arbeidet

Strategi- og utviklingssjef Espen Remme sier til Sunnmørsposten at Eidsvik selv må svare på hvorfor hun gikk av. Han kan kun gi generelle kommentarer til hvordan prosessen har vært i Helse Møre og Romsdal.

- Kan du beskrive oppdraget til Holte Consulting, og årsaken til at de er så kritisk til arbeidet?

- Når en skal ta stilling til konseptvalg og utredelsen for ulike alternativ, så skal man sende inn arbeidet som er gjort til kvalitetssikring. Da er oppdraget å gå inn i dokumentet for å påpeke svakheter og forbedringsområder, slik at en kan jobbe videre for å gjøre prosjektet enda bedre, forklarer Remme.

- Så de skal være kritisk?

- Ja, i utgangspunktet skal de det. I første del av rapporten står det at det på mange måter er utført et godt arbeid, så handler resten av rapporten om forbedringspotensiale og kritikk. Det er lite positiv omtale i en slik rapport, uavhengig av hvem som leverer den.

- Holte Consulting skal være uavhengig og kritisk til beslutningsgrunnlaget for å påpeke forbedringsgrunnlaget, sier Remme.

På spørsmål fra Sunnmørsposten er ikke Remme enig i at Helse Møre og Romsdal får slakt i rapporten.

Saksgangen videre

Styret i Helse Møre og Romsdal skal 17. desember gjøre sitt tomte-vedtak uten at administrasjonen har anbefalt noen lokalisering. Dagen etter skal Helse Midt-Norge gjøre sitt vedtak, og ta stilling til at toppsjef Daniel Haga har anbefalt Opdøl. 19. desember er det foretaksmøte, og saken godkjennes av statsråd Bent Høie (H).