Ap stiller spørsmål ved Høies rolle i sykehusstrid

Arbeiderpartiet stiller seg undrende til den rollen helseminister Bent Høie (H) har hatt i den langvarige dragkampen om nytt sykehus på Nordvestlandet.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).   Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nyheter

– Dette må vi få klarhet i, og jeg stiller derfor på vegne av Arbeiderpartiet i dag spørsmål om Helsedepartementets rolle i saken. Vi tar ikke stilling til stedsvalg eller videre prosess, men setter spørsmålstegn ved saksbehandlingen og hvilken eventuell påvirkning Høie som den øverste ansvarlige har bedrevet siden han ble helseminister, sier Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen til NTB.

Han er spesielt opptatt av den svært hurtige behandlingen saken vil få i det såkalte foretaksmøtet.

– Det er grunn til å få mer informasjon om beslutningsgrunnlaget Høie har for å kunne gjennomføre dette møtet 24 timer etter at vedtak i Helse Midt-Norge foreligger, mener han.

Ber om svar

Micaelsen sendte fredag formiddag Høie spørsmål om dette til skriftlig besvarelse. Han vil først og fremst vite hvordan departementet har vært involvert i prosessen.

Dernest spør han om hvilket tidspunkt og hva slags informasjon Høie har fått fra Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge som gjør ham trygg på at foretaksmøtet kan gjennomføres dagen etter at vedtaket forelå fra Helse Midt-Norge.

– Alle fakta knyttet til prosessen om nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal må på bordet, ikke minst Helsedepartementet eventuelle rolle, sier Aps helsepolitiske talsmann.

Sp vil ha utsettelse

Også Senterpartiet mener det er grunn til å se nærmere på helseministerens rolle i prosessen.

Jenny Klinge, stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal, mener det har oppstått mistanke om at helseministeren har deltatt i saksbehandlingen underveis.

– Sp mener at saken må granskes, slik at vi kan forvisse oss om at Høie ikke har kommet med noen bestilling av et utfall som han selv har ønsket. Den endelige avgjørelsen må utsettes inntil granskingen er ferdig, sier hun til VG.

Tre møter på tre dager

På foretaksmøtet skal helseministeren selv foreta en selvstendig vurdering av saken. Torgeir Micaelsen stiller spørsmål ved hvordan dette kan la seg gjennomføre på så kort tid.

Møtene følger tett på hverandre: først lokalt nivå på onsdag 17. desember, så regionalt nivå på torsdag 18., før helseministeren inviterer til foretaksmøte på fredag 19. desember. Der kommer trolig den endelige avgjørelsen.

Foreløpig ligger det an til at Molde går seirende ut av den betente striden med Kristiansund. Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Daniel Haga, kunngjorde torsdag at han går inn for plassering i Molde. (©NTB)

Sunnmørsposten skriver fredag at helseminister Bent Høie (H) allerede i sommer skal ha gitt beskjed om at han ønsket seg Molde som løsning i sjukehusspørsmålet.

LES OGSÅ: Helseministeren ønsket Molde