Fagdirektøren: Oppfatter at dette er lovstridig

Fagdirektør Odd Jarle Veddeng har orientert styret om direktør Astrid Eidsvik sin avgang.

Sunnmørsposten overfører styremøtet i samarbeid med NRK.

Nyheter

Fagdirektør Odd Jarle Veddeng opplyser at direktør i Helse Midt, Daniel Haga, fikk høre på møtet 27. november at Astrid Eidsvik gikk for å plassere sjukehuset i Kristiansund.

Veddeng skriver dette i en orientering onsdag formiddag:

- Astrid Eidsvik gikk som kjent av som direktør i Helse Møre og Romsdal like før hun skulle gi innstilling til styret på lokalisering av det nye fellessjukehuset i Nordmøre og Romsdal. Astrid Eidsvik har selv gitt ei forklaring på sin avgang, som handler om innblanding fra Helse Midt-Norge i avgjørelsesprosessen før idefaserapporten var ferdig med drøfting og vekting av argumentene. Men hun var ikke mer spesifikk enn dette om hva innblandingen gikk ut på. Dette er likevel ikke i samsvar med versjonen Daniel Haga, direktør i Helse Midt-Norge har gitt til media, orienterer fagdirektøren.

Les også: Derfor gikk Eidsvik på dagen

Les også: Høie ønsket Molde allerede i sommer

Saken har gitt opphav til stor spekulasjon internt i helseforetaket og eksternt gjennom media.

- Jeg var til stedet i møtet som utløste Astrid Eidsvik sin avgjørelse om å trekke seg som direktør. Det er ikke skrevet referat fra møtet. I de snart tre ukene som er gått har ikke Eidsvik svart på spørsmål som kunne klargjøre hva innblandingen fra Helse Midt-Norge gikk ut på. Det er nå massive krav fra samfunnet og også fra styremedlemmer om å få innsyn i årsakene til direktørens avgang. Min vurdering er at styret er den første instansen som har krav på denne informasjonen. Jeg ber derfor om at dette notatet blir sendt til styret i Helse Møre og Romsdal ved styreleder.

Avslører detaljer fra møte

Oppsummering fra møtet 27. november med Daniel Haga og Torbjørg Vanvik og evalueringsgruppa fra Helse Møre og Romsdal.

- Astrid Eidsvik startet med en oppsummering av prosessen og hovedargumentene for de ulike alternativene. Hun presenterte også sin vekting av hovedargumentene og en foreløpig konklusjon om at Storbakken-alternativet stod sterkest, primært ut fra at dette vil gi mest optimal plassering av akuttfunksjoner. Hensynet til pasientene med lengst reisevei fikk altså høyest vekt i hennes vurdering.

- Daniel Haga framholdt deretter at en måtte få til en innstilling som kunne bli vedtatt i Helse Midt-Norge-styret, og at sonderinger i styret kunne tyde på at dette bare var mulig for ett av alternativene, nærmere Opdøl-alternativet. Under møtet tok Haga også en telefon til styreleder Ola Strand som bekreftet denne framstillingen.

Dermed var det lite rom for videre drøfting, hevder fagdirektør Odd Veddeng.

- Jeg kunne oppfatte dette som et viktig styringssignal gitt i et lukket møte, altså i strid med lov om helseforetak, sier fagdirektøren.

Se også: Samlesak fra det høydramatiske styremøtet

Sunnmørsposten følger styremøtet direkte: