Austnes: – Uheldig at dette gikk for åpent kamera

Styrerepresentant Charles Austnes fikk omstridte sluttepakke-opplysninger direkte fra sjukehusdirektøren.

Charles Austnes og Harald Topphol under ondsdagens styremøte i Helse Møre og Romsdal.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

De ansattes styrerepresentanter i Helse Møre og Romsdal innledet onsdagens styremøte med en bombe da de fortalte at avgått helsedirektør skal ha fått opplysninger om at sluttpakken til Astrid Eidsvik ble koblet til hvilken innstilling hun kom med i sjukehussaka.

Harald Topphol og Charles Austnes mente styret ikke kunne behandle sjukehussaken, før det var gjort en vurdering rundt lovligheten av dette. De ansattes representanter ba om at møtet ble lukket mens styret fikk disse opplysningene.

– Jeg mener det at det er uheldig for åpent kamera å komme med den type personkarateristikker som vi ble tvunget til å gjøre i denne sammenhengen. Det fortjener ikke befolkningen, og legitimiteten til styrebehandlingen vil ikke bli bedre av at det blir stilt spørsmål ved hvordan arbeidet foregår, sier Austnes til smp.no.

Ville samkjøre innstillingene

Etter møtet sier Austnes til smp.no at han fikk opplysningene direkte fra avgått helsedirektør Astrid Eidsvik.

– Kunne opplysningene misforstås?

– Nei, jeg mener det ikke går an, sier Austnes.

Bakgrunnen var at styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge ville forsøke å samkjøre sine innstillinger. Underveis viste det seg at avstanden var såpass stor at det ikke ville være mulig å komme til enighet.

– Eidsvik tok konsekvensen av det og ville trekke seg som administrerende direktør. Før hun gjorde det, ville hun ha på plass en sluttavtale. Der ble det da formidlet at om hun skulle ha den sluttavtalen på plass innenfor de normene som var til stede, så måtte hun endre sin innstilling i tråd med Helse Midt-Norge sin innstilling. Da skulle det bli lettere å få på plass sluttavtalen.  Det er iallfall slik hun har oppfattet det, etter det jeg har blitt fortalt, forteller Austnes til smp.no.

Eidsvik: – Ikke knyttet til tomtevalget

Onsdag ettermiddag forteller imidlertid Eidsvik selv til smp.no at tilbudet om sluttpakke ikke var knyttet til tomtevalget, men til at hun stod i stillingen til over nyttår.

Eidsvik viser samtidig til redegjørelsen fra fagdirektør Odd Jarle Veddeng som ble gitt til styret i møtet. Hun mener fagdirektøren har gitt en god framstilling av det som skjedde.

Fagdirektøren: Oppfatter at dette er lovstridig

Les alt som skjedde i direktebloggen under