Høie går for nytt sjukehus i Molde

Helse- og omsorgsminister Bent Høie avfeide alle krav om utsettelse, og bestemte fredag at det nye sjukehuset i fylket skal legges til Molde.

Valgte seg Molde Helse- og omsorgsminister Bent Høie på fredag morgens pressekonferanse i etterkant av foretaksmøtet om nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal.   Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Nyheter

OSLO (smp.no): Helse- og omsorgsministerenvedtok i foretaksmøte fredag å legge nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal til Opdøl ved Molde, ifølge en pressemelding fra departementet (les hele pressemeldingen under journ. anm.).

Trykk oppdater for siste versjon av denne saken

Høie kalte inn foretaksmøte om saken fredag morgen. Etterpå var det kalt inn til en pressekonferanse i departementets lokaler i Teatergata i Oslo, som skulle starte klokka 09.30.

Helseministeren mente det ikke var noe åpenbart valg.

– Det som taler for Storbakken i Kristiansund, er å sikre offentlige arbeidsplasser i en byregionen med færre arbeidsplasser enn det andre alternativet. I tillegg gir det kortest reisetid for de innbyggerne som bør lengst vekk, innledet Høie.

Men statsråden mener altså at det faglige grunnlaget i saken taler mest for tomten på Hjelset i Molde.

– Det som taler for Molde, er at det ligger nært det største sjukehusmiljøet i dag, og derfor sikrer dette alternativet best at det blir ivaretatt i tiren fram til nytt sjukehus står ferdig. Samtidig er alternativet det som gir kortest reisetid for flest innbyggere i området, understreket han.

Les også: Vil oppheve munnkurv for å få Høie-svar

Krav om utsettelse

Trass kritikk og krav om utsettelse, har Høie de siste dagene stått fast på at han ville behandle spørsmålet etter tidsplanen - etter styremøtene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge, onsdag og torsdag denne uka, som begge gikk inn for Molde.

Høie gikk også selv inn på spørsmålet om utsettelse, men viste til at det faglige grunnlaget ikke hadde endret seg. Statsråden pekte også på at han har hatt tilgang til saksutredningen like lenge som styremedlemmene selv.

– Jeg har hatt god tid og gode muligheter til å sette meg inni saken og danne meg et bilde av hva jeg mente ville være konklusjonen, sa Høie.

Jusprofessor: - Alt tyder på alvorlige feil

Samtidig viste han til at sjukehusdirektør Astrid Eidsvik etter sin avgang ytret et ønske om at prosessen skulle avsluttes, og at brukerutvalget i Helse Møre og Romsdal ønsket det samme.  Videre viste han til Volda-representanten Rune Heggedal, som i likhet med andre styremedlemmer i Helse Midt-Norge, i styremøtet torsdag, sa at han ikke var blitt presset til å ta et bestemt valg.

Samme Heggedal ga imidlertid klart uttrykk for at hans stemme ble gitt under forbehold om at vedtaket i Helse Møre og Romsdal, var lovlig.

Les også: – Jeg vil vite hva som er sant

Spørsmål om påvirkning

Et stort presseoppbud var til stede, og Høie fikk umiddelbart flere spørsmål om prosessen og hvorvidt han hadde påvirket til at det ble tatt et bestemt valg i saken.

Høie medga at det var «ting» i prosessen han gjerne hadde vært foruten, og viste konkret til Astrid Eidsvik sin avgang i starten av desember. Hun har forklart at hun følte seg presset om sin sluttavtale, til å stå i stillingen over nyttår, og deretter gå av med en konstruert begrunnelse. Dette presset skal ha blitt utøvd av administrerende direktør og styreleder i Helse Midt-Norge i møter som var lukket for pressen.

– Det har ikke skjedd noe ulovlig i denne saken, etter det jeg kjenner til, fortstatte Høie.

Statsråden viste også til spørsmålene han hadde fått fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, og at han skulle svare på disse.

Sunnmørsposten har tidligere skrevet at Høie allerede i sommer ga uttrykk for at han ønsket Molde-tomten, overfor daværende styreleder i Helse Midt-Norge. Statsråden har ikke svart konkret på om dette stemmer, og sagt at dialogen mellom ministeren som sjukehuseier, og ledelsen i helsefortaket - må være fortrolig.

Flere avganger

Det er også reist spørsmål ved hvordan Høie har opptrådt i forbindelse med avgangen til tidligere direktør i Helse Midt-Norge, Trond M. Andersen. Han valgte å trekke seg etter at daværende styreleder Marthe Styve Holte, gikk på dagen i midten av oktober.

Ifølge Holte tok helseminister Bent Høie kontakt med henne og gjorde det klart at han ville ha fjernet direktøren. Statsråden skal videre ha bedt styreleder Holte sørge for at dette ble gjort.

Høie har ikke svart konkret på om det stemmer, eller ikke, på tidligere spørsmål fra smp.no.

PRESSEMELDINGEN FRA DEPARTEMENTET

Nytt sykehus til Opdøl

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vedtok i foretaksmøte fredag å legge nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal til Opdøl ved Molde. Dermed har statsråden kommet frem til samme konklusjon som styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge.

– Dette har vært en lang og svært krevende prosess over mange år, og jeg har stor forståelse for at spørsmålet om tomtevalg engasjerer og vekker mange følelser i befolkningen. Jeg er glad for at vi nå får landet tomtevalget, slik at vi i dag har kommet et skritt nærmere målet om nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal. Det er viktig for å gi fylkets pasienter best mulig pasientbehandling i fremtiden, sier Bent Høie.

Styret i Helse Møre og Romsdal anbefalte onsdag et nytt sykehus på Opdøl ved Molde, det samme gjorde styret i Helse Midt-Norge torsdag 18.12.

- Alle rapporter som er levert har gitt et godt beslutningsgrunnlag. Jeg deler styret i Helse Midt-Norge sitt syn når det i sitt vedtak legger vekt på fordelene ved å lokalisere det nye sykehuset nær det største fagmiljøet. Styret har også vektlagt lokalisering som vil gi kortest reisetid for flest innbyggere, samtidig som det vil gi forsvarlig tilbud om spesialist- og sykehustjenester for alle innbyggere i opptaksområdet. Det er viktig at det planlegges for et godt poliklinisk tilbud i Kristiansund og at de prehospitale tjenestene videreutvikles slik at en sikrer en forsvarlig akuttberedskap og ivaretar de innbyggerne som får lengst reisevei til sykehus. Ålesund sjukehus skal fortsatt være hovedsykehuset i Helse Møre og Romsdal, sier Bent Høie.

Statsråden ønsker nå å komme videre i arbeidet mot et nytt sykehus.

-Nå som avgjørelsen er tatt, er det viktig å jobbe sammen for å få til et nytt og moderne sykehus til det beste for pasienten, sier Høie.