«Han mener Hjelset er det opplagte valget»

Juridisk vurdering refererer e-post fra styreleder Kinserdal, der helseministeren skal ha uttrykt ønske om nytt sjukehus i Molde - samme dag som Eidsvik gikk av.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Styreleder Stein Kinserdal i Helse Møre og Romsdal.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det kommer fram i et notat fra Advokatfirmaet Thomassen i forkant av det ekstraordinære styremøtet i Helse Møre og Romsdal HF søndag kl 11.

LES OGSÅ: Kaller inn til ekstraordinært styremøte

I den juridiske vurderinga av prosessen forut for Astrid Eidsviks avgang, som skal orienteres om på dagens møte, refereres det til en e-post styreleder Stein Kinserdal skreiv til toppsjef Astrid Eidsvik 4. desember, samme dag som hun gikk av:

Les også: Helseministeren ønsket Molde

«Jeg er i Oslo i Spektersammenheng, og fikk tilfeldig ett minutt med Bent Høie. Han lurte på hvordan innspurtsuka i Møre og Romsdal, og jeg sa den er krevende, særlig for deg/dere. Han sa det vi vet; at det er viktig at innstillinger til vedtak i HMR og HMN peker på samme lokalisering. Jeg svarte ham ved å si at det er gode begrunnelser for begge tomtealternativ. Han lot det da skinne gjennom, men uten at han sa det eksplisitt, at han mener Hjelset er det opplagte valget. Han ble trukket videre inn i lokalet før jeg fikk spurt ham om han ville ha foretaksmøte på saken. Jeg er klar over at ovenstående ikke nødvendigvis bidrar i dine avklaringsrunder.»

Les også: Høie går for nytt sjukehus i Molde

Advokatfirmaet Thomassen har spurt Kinserdal om møtet med Høie. Her trekker Kinserdal seg på deler av sin framstilling i e-posten og hevder at det 30 sekunder lange møtet med Høie involverte et nikk, som kan ha vært det som ble tolka som at helseministeren helte i retning Molde. Advokatfirmaet skriver:

LES OGSÅ: Kinserdal i Ålesund for å rydde opp

«Senere samme dag valgte Astrid Eidsvik å gå av som toppsjef i Helse Møre og Romsdal. Kinserdal har i telefonsamtale med oss 20. desember presisert at møtet med statsråd Høie, som i følge Kinserdal varte i ca 30 sekunder, forløp slik: Kinserdal var på vei ut av et møtelokale da han påtraff Høie var på vei inn i lokalet. Kinserdal hadde tidligere møtt Høie i ulike sammenhenger, og Høie spurte Kinserdal om hvordan det gikk i Møre og Romsdal, hvoretter Kinserdal helt kort sa at det var en vanskelig situasjon. Høie sa da at det ville være en fordel med en felles konklusjon. Høie ga ikke utrykk for noe konklusjon om stedsvalg, men Kinserdal ga overfor Høie utrykk for at han selv hellet i retning av Hjelset. Kinserdal oppfattet deretter et nikk fra Høie. Kinserdal oppfattet dette som en bekreftelse på at Høie hadde forstått hva han sa. Kinserdal gir utrykk for at han ikke oppfattet at Høie utøvet eierstyring eller ga noen styringssignaler under den korte samtalen. Kinserdal utrykker at formuleringene i e-posten til Eidsvik var uheldige og gikk lengre enn det var grunnlag for ut fra samtalen med Høie.»