Høie bekrefter ønsket om Molde

Helseminister Bent Høie pekte på Molde som sted for sjukehus allerede i august. Det gjorde han i samtale med daværende styreleder i Helse Midt-Norge i Marthe Styve Holte.

Valgte seg Molde Helse- og omsorgsminister Bent Høie på fredag morgens pressekonferanse i etterkant av foretaksmøtet om nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal.   Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Nyheter

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har bedt helseminister Bent Høie om sitt svar på mistanken om innblanding i sjukehussaka.

Høie har nå gitt sitt svar. Les brevet her

Helseministeren bekrefter samtidig ønsket om Molde.

–  2. Hva slags informasjon – formelt eller uformelt – har statsråden gitt til Helse Midt-Norge og eventuelt Helse Møre og Romsdal, om statsrådens og regjeringens syn på lokalisering av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal? spurte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Jeg har hatt flere møter/kontakter både med administrasjonen i Helse Midt-Norge og med de to styrelederne i Helse Midt-Norge. I disse møtene/kontaktene har jeg ikke instruert noen til å legge én løsning til grunn for arbeidet frem mot styrebehandlingene. Jeg har hele tiden understreket at det skal være de faglige rådene som være avgjørende for den endelige beslutningen i saken, svarer Høie.

Samtidig bekrefter Høie at han helst ønsket seg Molde, slik Sunnmørsposten skrev tidligere i desember.

I en samtale med daværende styreleder Marthe Styve Holte uttrykte Høie at han foretrakk Molde.

– Hun ønsket å få vite om jeg hadde noen preferanser i valget mellom tomtene. Jeg svarte at det skulle hun få vite hvis jeg underveis i prosessen fikk en klar preferanse. (...) Jeg tok kontakt med henne 26. august 2014 for å bli informert om status i prosessen så langt. I den samtalen sa jeg at det ikke virket som en av de to tomtene nær byen utpekte seg eller diskvalifiserte seg faglig, og at jeg ut fra rekrutteringshensyn nok da helte mot tomten nær Molde.

– Den faglige utredningen og kvalitetssikringen av denne var ikke ferdig på det tidspunktet, og vi avtalte at Helse Midt-Norge skulle komme til Oslo og legge frem denne for meg og embetsverket når denne var ferdigstilt, men før styrene fikk saken. Dette som et grunnlag for å gjøre opp den endelige konklusjonen på et senere tidspunkt.

– Jeg valte imidlertid ikke å avholde dette møtet fordi dette kunne bli oppfattet som om jeg ville instruere administrasjonene i de to helseforetakene i tiden mellom at den faglige utredningen var klar og innstillingen skulle skrives til styrene.

Styreleder gikk

–  6. Hva var bakgrunnen for at styreleder i Helse Midt-Norge gikk av tidligere i høst?

– Helse og omsorgsdepartementet har gjennom 2014 mottatt telefoniske henvendelser fra tillitsvalgte hvor det har vært uttrykt sterk bekymring knyttet til administrerende direktør Andersens egnethet som leder. Disse bekymringene ble videreformidlet til styreleder Styve Holte.

(...)

– I den konkrete saken valgte styreleder å trekke seg på bakgrunn av styringssignaler fra eier utenom foretaksmøte slik jeg har beskrevet innledningsvis under dette spørsmålet. Dette ga hun også uttrykk for i media i etterkant av at hun trakk seg.

Direkte med departementet

Tidligere helsedirektør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, gikk av etter det som har blitt beskrevet som press når det gjelder lokaliseringen av det nye sjukehuset. Til spørsmålet om Eidsviks avgang svarer Høie at Eidsvik tok kontakt direkte med departementet.

– Samme dag ba Astrid Eidsvik om en samtale med statssekretær Anne Grethe Erlandsen et par timer før hun meddelte at hun hadde trukket seg. I samtalen bekreftet hun at hun ikke var instruert av statsråden. Hun la også til at det eneste som kunne få henne til å gå for Opdøl som tomtevalg, ville vært en direkte instruks fra statsråden. En slik instruks fikk hun aldri, skriver Høie i brevet til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Samtidig gjentar helseministeren at han ikke kjenner seg igjen i brevet styreleder i Helse Møre og Romsdal, Stein Kinserdal, sendte til Astrid Eidsvik.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i den mailen han sendte til Eidsvik, og konstaterer at han selv har gitt klart uttrykk for at han ikke hadde et grunnlag for å trekke en konklusjon om at jeg lot det skinne igjennom at jeg støttet Opdøl, skriver Høie.

Les mer: Få oversikt over saken her

Relaterte saker:

Helseministeren ønsket Molde

Helseminister Bent Høie (H) skal allerede i sommer ha gitt beskjed om at han ønsket seg Molde som løsning i sjukehusspørsmålet.

«Man spør jo ikke departementet om hva de mener at vi skal mene»

Nå tar flere av styremedlemmene i Helse Møre og Romsdal bladet fra munnen - og kritiserer sin egen styreleder.

Professor om sjukehussaken:

- Det er behov for granskning

Professor Jan Fridthjof Bernt mener det er så mange uavklarte spørsmål i sjukehussaken at den må undersøkes nærmere.

Eidsvik: - Jeg står på mitt

Avgåtte direktør Astrid Eidsvik er klar på hvorfor hun gikk.

Prosess-rotet:

Kolberg mener sykehusrapport er svært alvorlig

Det juridiske notatet om prosessen før vedtaket om å legge Møre og Romsdals nye sykehus til Molde inneholder alvorlige opplysninger, mener kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap).

Høie kjenner seg ikke igjen i e-postens innhold

– Jeg vil omtale denne saken i mitt svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Høie i en uttalelse søndag.

– Eidsvik ikke utsatt for press

Slik forklarer helsedirektør Daniel Haga hvorfor han ikke mener Eidsvik ble utsatt for et utilbørlig press.

Helse -Midt-direktør gjentok forsikringen:

– Ålesund fortsatt sjukehus nummer 1

Helse -Midt-direktør gjentok forsikringen.

Styret valgte Molde mot to stemmer

Et flertall av styremedlemmene i Helse Midt-Norge går for at det nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal legges til Molde.