Styve Holte svarer på Høies «helling» mot Molde

Tidligere styreleder Marthe Styve Holte i Helse Midt-Norge bekrefter at statsråden helte mot Molde overfor henne, men Holte vil ikke svare på om hun videreformidlet dette. Holte nekter for instruks og begrenset handlingsrom i sjukehussaken, men sier at det var instruks rundt avgangen til tidligere direktør.

Tidligere styreleder Marthe Styve Holte i Helse Midt-Norge fikk signaler fra statsråd Bent Høie (H). 

Nyheter

Sunnmørsposten skrev 12. desember at helseminister Bent Høie (H) hadde ytret et ønske om Molde overfor tidligere styreleder Marthe Styve Holte i Helse Midt-Norge. Holte ville da ikke svare "ja" eller "nei" på spørsmål om dette hadde skjedd.

Sunnmørsposten skrev videre at opplysningene kan ha satt Helse Midt-Norge i en skvis mellom en ryddig prosess og statsrådens ønsker.

Les også: Høie ønsket Molde allerede i sommer

I dag svarte Høie blant annet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite slik: "Jeg tok kontakt med henne 26. august for å bli informert om status i prosessen så langt. I den samtalen sa jeg at det ikke virket som en av de tomtene nær byene klart utpekte seg eller diskvalifiserte seg faglig, og at jeg ut fra rekrutteringshensyn nok da helte mot tomten nær Molde".

- Begrenset ikke handlingsrommet

- Han nevnte det i den samtalen. Jeg forklarte Høie hvor vi var i prosessen, at saken skulle ut på høring og at når vi var kommet så langt at høringssvarene var oppsummert, så skulle vi ha et møte der vi diskuterte hvordan vi lå an. Dette er en samtale som er i slike prosesser. Det er ikke en instruks eller et direktiv, og det innstrammet ikke handlingsrommet Helse Midt-Norge hadde, sier Styve Holte til smp.no.

- Hvordan tolket du at han "helte mot Molde"?

- Med den kunnskapen han hadde da, så synes han at det så slik ut. Vi diskuterte at vi skulle finne et nytt møte hvor vi ville orientere om hva vi så av problemstillinger.

Svarer ikke på videreformidling

- Ble beskjeden videreformidlet?

- Det var en samtale mellom meg og statsråden. Hvordan jeg eventuelt tar det videre, det er for så vidt ikke interessant. Det er en del av dette jeg tar inn i diskusjonene man skal ha på et senere tidspunkt.

- Men kan det ha blitt problematisk for andre som eventuelt fikk beskjed?

- Jeg bekrefter at jeg har hatt en av mange samtaler. Når statsråden bekrefter datoen, da er det greit. Jeg gjør ikke notater av slike samtaler. Dette er en del av en diskusjon når man jobber med viktige saker.

- Ønsket dere at han skulle komme med signal, eller ville dere at han skulle være mest mulig nøytral?

- Det er et hypotetisk spørsmål, men la oss gå bort fra denne saken som har så mye uro. Jeg vil ikke gå inn i dette eksempelet, men hvis du går tilbake til 2012, da vi skulle gjøre vedtak om ett sjukehus i Nordmøre og Romsdal, så mener jeg det ville være uklokt av meg og ikke ha snakket med vår eier om det som fagmiljøene pekte på, nemlig ett felles sjukehus. At det var innenfor handlingsrommet til Helse Midt-Norge. Du har alltid dialog så lenge du er innenfor det målområdet som politisk kan aksepteres.

- Selvfølgelig instruks

- Høie kommenterer også din og Andersen sin avgang: "I den konkrete saken valgte styreleder å trekke seg på bakgrunn av styringssignaler fra eier utenom foretaksmøte". Hva er din kommentar til det?

- Det er akkurat det som står i min pressemelding, at vi var uenig om viktige styringsprinsipper. Derfor trakk jeg meg. Da jeg opplevde meg instruert, tok jeg konsekvensen av det. Når statsråden ikke trakk tilbake det jeg opplevde som instruerende styringssignal, kan det tyde på at jeg ikke har opplevd instruerende styringssignal i andre saker.

- Du opplevde altså instruerende signal i form av at du ble bedt om å sparke Trond M. Andersen?

- Ja, selvfølgelig. Det er jo det som ligger i min pressemelding. Det var det jeg tok konsekvensen av og årsaken til at jeg trakk meg som styreleder. Det fratok meg muligheten til å utøve godt lederskap.