Finpusset saken for Haga

To styremedlemmer fikk et ord med i laget før Molde-anbefalingen. - Snakk om formuleringer, sier direktøren om de to styremedlemmenes bidrag.

FORETAKSMØTE: 30. okt. 2014 ble eieroppnevnte Paul S. Valle (venstre) ny nestleder i Helse Midt-Norge, Liv Stette ble nytt eieroppnevnt styremedlem og Ola H. Strand (midten) ny styreleder. Her med helseminister Bent Høie (H) og konst. direktør Daniel Haga (høyre) på møtet i oktober.   Foto: NTB Scanpix

I et offentlig helseforetak vil jeg mene at dette ikke er en akseptabel fremgangsmåte

JAN FRIDTHJOF BERNT
Sjukehusstriden mellom Molde og Kristiansund
 • I 2006 vedtok Helse Nordmøre og Romsdal og Helse Midt-Norge at det skulle bygges et nytt sykehus på Eikrem i Molde. Byggestart var satt til 2012.
 • Fram til slutten av 2009 var det enighet om to lokalsykehus med fulle funksjoner – ett i Kristiansund og ett i Molde.
 • I november 2009 ble det besluttet at fødeavdelingen og akuttkirurgi-avdelingen i Kristiansund skulle overføres til Molde, noe som satte sinnene i kok i Kristiansund.
 • I 2011 ble Helse Nordmøre og Helse Sunnmøre slått sammen. Samme år gikk regjeringen inn for ett fellessykehus i stedet for to.
 • Styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge skal komme med sine anbefalinger til lokalisering den 17. og 18. desember.
 • Helseministeren innkaller til foretaksmøte 19. desember.
 • Helse Midt-Norge har ansvaret for sykehus og spesialisthelsetjenesten i fylkene Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag. Helse Møre og Romsdal er underlagt Helse Midt-Norge.
 • (kilde NTB)
Dette er saken
 • Administrerende direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal (HMR) skulle egentlig legge fram sin tomteinnstilling 10. desember, men hun gikk av 4. desember.
 • Administrerende direktør Daniel Haga i HMN la fram sin innstilling 11. desember. Styrene gjorde vedtak 17. des. (HMR), 18. des. (HMN) og 19. des. (statsråden).
 • Spesielt på Nordmøre har mange vært kritisk til prosessen i HMN og departementsnivå.
Nyheter

Direktør Daniel Haga og styreleder Ola Strand samarbeidet med styremedlemmene Liv Stette og Paul Steinar Valle i Helse Midt-Norge (HMN) før Molde-innstillingen 11. desember.

«I samråd med styreleder oversendes utkast til innstilling slik det ligger per dato. Vi tror at det er nødvendig med et relativt detaljert vedtak, særlig fordi det er konkludert med at styret i Helse Møre og Romsdal får saken uten innstilling til tomtevalg», heter det i en e-post fra Haga til styremedlemmene Stette og Valle i Helse Midt allerede 8. desember.

Haga ber også om at de to gir kommentarer til «innretningen av vedtaket» og «ordvalg og lignende».

– Ikke akseptabelt

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt i Bergen er ekspert på forvaltnings- og helse- og sosial-rett. Han har vurdert e-posten:

– Det er ingen lovbestemmelser som forbyr slike kontakter, men i et offentlig helseforetak vil jeg mene at dette ikke er en akseptabel fremgangsmåte. Det innebærer at noen styremedlemmer får direkte informasjon som ikke blir gitt til de andre, og også at disse i realiteten bindes opp til konklusjon og premisser i saksframlegget. Det skulle i alle fall vært opplyst om dette i styremøtet, slik at de andre medlemmene kunne forholde seg til det samarbeidet som ble etablert her, mener professoren.

Stette vurdert habil

Stette, Valle og Strand var blant de som stemte for Molde 18. desember. I starten vurderte styret Stettes habilitet i sjukehussaken, men kun Bjørg Henriksen mente Stette var inhabil. At Stette hadde vært involvert i saksprosessen til Haga og Helse Midt ble ikke nevnt.

Bakgrunnen for habilitetsspørsmålet var at Stette var med på å innstille på Molde for Sunnmøre Regionråd og Ålesund kommune i høringsrunden. Formannskapet i Ålesund gikk for Kristiansund.

Balansert vedtak

Stette sier at hun kjenner igjen e-posten fra Haga når hun får den opplest, men sier at det er Helse Midt som må uttale seg om detaljer i saksbehandlingen.

Direktør Haga sier han sendte over utkastet fordi Stette og Valle overfor Strand ga uttrykk for at det var vesentlig å få et balansert vedtak der forholdet til Ålesund kom tydelig fram.

– Hvorfor sendte du ikke utkastet til alle i styret?

– Det er uvanlig at vedtak sendes ut til forhåndsgodkjenning av et styre, men om styremedlemmer er opptatt av formuleringer, er det ikke noe i vegen for å ha den type kommunikasjon, forklarer Haga, som mener at det ikke var behov for at hele styret fikk innstillingen hans tre dager før den ble offentliggjort.

Ifølge direktøren skulle Stette og Valle komme med innspill til ordvalg og rekkefølge.

Les også: Eidsvik: – Jeg står på mitt

Uryddig og uklar

Professor Hans P. Graver i Oslo er også jusekspert. Han sier han kjenner saken for dårlig til å være konkret, men generelt mener han at helseforetaksmodellen legger opp til uryddig og uklar saksbehandling.

– I den ordinære forvaltningen er det klare prosedyrer hvor underordnede nivåer gjør seg ferdig før neste nivå tar over, sier Graver.

I sjukehussaken ble det gjort tomtevedtak 17., 18. og 19. desember. Ifølge Graver er det vanligere at det samarbeides tettere i konsernmodeller som helseforetakene.

– Denne modellen kan virke mer uryddig sammenlignet med ordinær saksbehandling i det offentlige, sier Graver.

Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse er enig i dette. Han mener at en direktør kan søke råd og be om synspunkter, og at det er mer interessant hvordan signalene er gitt mellom departement og regionalt og lokalt foretak.

Vi har ikke lykkes i å få en kommentar fra styremedlem Valle.