Nå øker tilliten til politiet på Sunnmøre

Politiets nye innbyggerundersøkelse viser økende tillit til politiet på Sunnmøre.

opptur: Politimester Ingar Bøen (til høyre) kan glede seg over fine tall for Sunnmøre politidistrikt i den siste innbyggerundersøkelsen. Her sammen med daværende politimester Steven Hasseldal da de for ett år siden la fram resultatene av politiarbeidet på Sunnmøre for 2013. Arkivfoto: Staale Wattø 

Vi er i alle fall glad for at arbeidet med åpenhet gir resultater nå

Politimester Ingar Bøen
Fakta
  • Politiets innbyggerundersøkelse er landsomfattende og utføres av Ipsos MMI for Politidirektoratet.
  • Gjennomført annenhvert år siden 2004.
  • Kartlegger og beskriver befolkningens holdninger til politiet.
  • Undersøkelsen har et representativt utvalg og er derfor en svært viktig undersøkelse for politiet som bruker dens resultater i sitt arbeid.
Nyheter

Både i Sunnmøre politidistrikt og på landsbasis har tilliten til politiet økt betraktelig. I årets undersøkelse svarer 89 % at de har svært eller ganske stor tillit til politiet. Dette er en økning på 8,5 prosentpoeng siden forrige måling i 2012.

Gjør som flere enn 20.000 andre - følg smp.no på Facebook

I Sunnmøre politidistrikt er tallene nesten like høye som på landsbasis. Her svarer 88 % at de har svært eller ganske stor tillit til politiet.

– Jobbet hardt

For politidistriktet er dette en markant økning ettersom kun 76 % av sunnmøringene svarte det samme for to år siden.


- Det blir mer synlig politi

Politimester Steven Hasseldal er godt fornøyd med 12 nye stillinger.

– Vi har en stor oppgang fra forrige undersøkelse til tross for at vi har hatt en del vanskelige saker å håndtere. Vi har over tid jobbet hardt for å forbedre tilliten og skjønner derfor ikke helt hvorfor tallene har vært lave ved tidligere målinger. Men vi er i alle fall glad for at arbeidet med åpenhet gir resultater nå, sier politimester i Sunnmøre politidistrikt, Ingar Bøen.

Les kommentaren: – Den uløyste tillitskrisa

Flere utrygge

To prosent svarer at de føler seg utrygge, mens 12 prosent sier de er verken trygge eller utrygge.


- Det har vært et hektisk år

Sunnmøre politidistrikt legger fram sin årsrapport for 2013.

Gjennomgående føler altså de fleste seg trygge, men andelen som svarer at de er utrygge er større på Sunnmøre enn i andre politidistrikt i Norge. Politimester Bøen har ikke noe godt svar på hva som er årsaken til det.

– Jeg kan ikke svare på enkeltspørsmål fra undersøkelsen. Vi må se på hovedinntrykket undersøkelsen gir, og det er at vi har blitt bedre, men må jobbe videre i den gode flyten vi har nå. Dessuten er det små variasjoner fra distrikt til distrikt, mener Bøen.

– Hvor viktig er det for politiet at innbyggerne i distriktet deres føler seg trygge?

– Veldig viktig, det er det som er jobben vår, sier Bøen og legger til at de kommer til å jobbe mer med synlig politi for at sunnmøringene skal føle seg tryggere.

Hva tror du er årsaken til at tilliten til politiet øker? Bruk kommentarfeltet!