Maritimt Forum støtter høgskolerektor Synnes som vil til NTNU:

Men Volda vil noe annet

Onsdag flagget rektor Marianne Synnes at hun mener det er best for Høgskolen i Ålesund å slå seg sammen med NTNU. Det mener også Maritimt Forum. Men det gjør ikke Høgskolen i Volda med rektor Per Halse i spissen.

Volda Rektor Per Halse mener at hvis høgskolene må slå seg sammen er det best med en regional løsning for Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.   Foto: Knut Arne Aarset

Ryddig håndtering Styremedlem ved Høgskolen i Ålesund, Ole Helge Haugen, mener det er helt greit at rektor Marianne Synnes flagger sitt syn før styret i møte 19. januar bestemmer seg for hvem høgskolen skal slå seg sammen med.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Internt på Høgskulen i Volda er det veldig mange som ser store verdier i det vi har klart å få til på egen hånd. Vi kjøper ikke uten videre argumentet om at en blir bedre bare en blir større. Men styresmaktene vil tydeligvis ha større enheter. Da ser vi en regional løsning for Nordvestlandet som det beste, selv om vi ideelt sett hadde sett at vi kunne fortsette aleine, sier rektor Per Halse.

Regionalt høgskolestyre

Han sier det har noe med å tenke igjennom og seriøst vurdere ulike alternativer. I Volda har de større tro på framtida gjennom et eget regionalt høgskolestyre framfor å bli lagt under store institusjoner i Trondheim eller Bergen.

– Styret for Høgskulen i Volda mener at i en fusjon bør de fire høgskolene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane bør gå sammen og på den måten bevare et sterkt Nordvestland når det gjelder høgere utdanning og forskning.

Jeg respekterer sjølsagt hva høgskolestyret i Ålesund kommer fram til. Jeg registrerer at rektor ved Høgskolen i Ålesund per i dag ser dette med tilknytning til NTNU som en fordel, sier han.

Marianne Synnes var onsdag på NTNU for å diskutere  en sammenslåing med NTNU. Ett av scenariene er at NTNU og  høgskolene i Gjøvik, Ålesund, Narvik og Sør-Trøndelag slår seg sammen. Et annet er at NTNU slår seg sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag.


Rektor Marianne Synnes om sammenslåing av høgskoler og universitet:

- Best å slå seg sammen med NTNU

Rektor ved Høgskolen i Ålesund, Marianne Synnes, toner flagg.

 

Utfallet åpent

– Hva gjør Høgskolen i Volda hvis Høgskolen i Ålesund vil knytte seg til NTNU?

– Inntil videre bygger jeg på vårt styrevedtak som sier at vi fortsatt skal jobbe for en sterk høgskole på Nordvestlandet.

Høgskolene i Molde, Volda og Sogn og Fjordane kan være ei løsning. Samtidig har Sogn og Fjordane stått hardt på sin selvstendighetslinje. De har til nå ikke jublet til vårt forslag, sier Halse.

Selvstendighet

 Han viser til at også Høgskolen i Molde har signalisert at de vil være selvstendige.

– Jeg vet ikke hva som foregår på seminaret i Trondheim der de diskuterte sammenslåing med NTNU. Foreløpig er utfallet åpent. NTNU har frist til slutten av januar med å bestemme seg. Jeg håper og tror det regionale alternativet fortsatt er aktuelt, sier Halse.

Han forstår godt at Høgskolen i Ålesund vil samarbeide med NTNU. Samtidig peker Halse på at samarbeidet må fortsette å gå på kryss og tvers også i framtiden. Ikke bare innenfor en og samme institusjon, selv om en blir større.

Styrene avgjør

 – Tar Marianne Synnes en «Høie» her når hun flagger sitt standpunkt på denne måten?

– Jeg vil ikke bruke en slik karakteristikk. Både Marianne Synnes og jeg vet at styrene våre avgjør, sier Per Halse.

Maritim støtte

– Marianne Synnes har helt rett i at den maritime klynga ser sammenslåing med NTNU som det beste alternativet. Vi støtter hennes syn tvers igjennom, sier daglig leder Arnfinn Ingjerd i Martimt Forum.

– Den maritime klyngen mener det er viktig å satse på Høgskolen i Ålesund. Videre mener vi at identiteten til høgskolen må tas vare på. Med andre ord må det tette samspillet med næringslivet styrkes og utvikles og at høgskolen ikke blir gjenstand for byråkratisering eller forvitring på annen måte. Vi har hatt et teknologisk og faglig samspill gjennom mange år, og det vil vi fortsette med. Vi er avhengig av NTNU og det miljøet som er der. Dette er et fornuftig spor, sier Ingjerd.

Han ser en mulig fare i at høgskolen kan bli en filial av NTNU som mister beslutningsmyndighet og identitet.

– Men i den modellen kunnskapsministeren legger opp til , er det med en ledelse i Ålesund, påpeker han.

Greit at rektor flagger

Styremedlem ved Høgskolen i Ålesund, fylkesplansjef Ole Helge Haugen, mener det er helt greit at Marianne Synnes flagger sitt synspunkt på denne måten.

– Høgskolemodellen er spesiell. Valgt rektor er også styreleder. At Synnes uttaler seg som rektor er helt greit. Det er klart at for oss eksterne styremedlemmer er det viktig hva rektor sier. Men vi har kanskje andre prioriteringer. Så får styret bestemme seg for hvilken innstilling vi går for når vi får vite hva andre aktører ønsker.

Det hjelper ikke å fri hvis noen ikke vil. Vi vet ennå ikke hva NTNU tilbyr. Det er det de diskuterer nå. Her kan det være ulike nyanser. Enten helt integrert eller en satellittmodell. Jeg forbeholder meg retten til å ha en annen oppfatning når det kommer til styrebehandling, sier Haugen.

Sentralisering

 – Vi ser nå konturene av at strukturendringene i sektoren brukes som instrument i en sterk sentralisering av høgere utdanning og forskning, til de store byene og de gamle universitetene. Dette betyr at reformen ikke er en satsing på regionene og på våre institusjoner. Det vil nok heller være en svekkelse, sier rektor ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter. Høgskolen i Molde ønsker å ikke å slå seg sammen med noen, men fortsette som før.

Gammelsæter mener at sammenslåinger uten en ekstra finansiering til å dekke ekstra kostnader vil være en effektiv måte å svekke disse institusjonene på.

– Om Høgskolen i Ålesund redder seg unna dette ved å bli en del av NTNU er jeg meget usikker på, sier han.