28. januar bestemmer NTNU om de vil slå seg sammen og med hvem

NTNU kan bli størst i Norge

Hvis NTNU bestemmer seg for å slå seg sammen med en eller flere høgskoler, blir dette Norges største universitet. Høgskolen i Ålesund kan bli en del av det.

NTNU - At NTNU fortsetter som før er ikke det minst sannsynlige alternativet, sier rektor Gunnar Bovim.   Foto: Anne-Mari Tomasgard

Nyheter

Når styret ved NTNU skal bestemme seg den 28. januar, finnes det ifølge rektor Gunnar Bovim tre beslutningsalternativer.

Den mest radikale er å slå seg sammen med høgskolene i Ålesund, Narvik, Sør-Trøndelag og Gjøvik. Det andre er å slå seg sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag. Men NTNU kan også bestemme seg for å fortsette solo.


Rektor Marianne Synnes om sammenslåing av høgskoler og universitet:

- Best å slå seg sammen med NTNU

Rektor ved Høgskolen i Ålesund, Marianne Synnes, toner flagg.


40.000 studenter

NTNU har i dag 23.000 studenter. Høgskolen i Sør-Trøndelag har over 8.000 studenter. Hvis NTNU slår seg sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag samt de tre høgskolene i Narvik, Ålesund og Gjøvik, vil dette bli Norges største universitet med rundt 40.000 studenter.

- At NTNU ikke ønsker å slå seg sammen med noen er ikke det minst sannsynlige alterantivet, poengterer Bovim. Han peker på at NTNU allerede er ganske stort og det nest største universitetet i landssammenheng.

- Hovedargumentet for statsråden er at størrelse er et argumet for sammenslåing for de minste instutusjonene. Ellers skal en finne grunnlag for det beste fagmiljøet, påpeker han.

Nysgjerrige på høgskolene

I går arrangerte NTNU et seminar med ledelsen ved de fire berørte høgskolene.


Maritimt Forum støtter høgskolerektor Synnes som vil til NTNU:

Volda og Ålesund skiller lag

Høgskolen i Volda ser sammenslåing av høgskolene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane som beste løsning hvis de er nødt til å slå seg sammen med noen. I Ålesund vil Høgskolerektor Marianne Synnes til NTNU.


- Det var større bredde i ledelsene enn bare rektorer som snakket. Så ble det inndelt i faglige grupper, en for  lærerutdanning, en for økonomiske fag, sykepleie osv. og der en diskuterte ut fra teknologiansvaret til NTNU og teknologiengasjementet til høgskolene. Det ble mest en faglig og ledelsesmessig utveksling, forteller Bovim. - Møtet ble et ledd i forberede innstillingen til NTNU styret i slutten av januar, tilføyer han.

- Hva tenker du om at rektor Marianne Synnes ved Høgskolen i Ålesund ønsker å slå seg sammen med NTNU?

- Vi arrangerte seminaret fordi vi er nysgjerrige på tilbakemeldingene fra de andre institusjonene. Ålesund har gode forskningsmiljø og god kontakt med næringslivet. Vi har allerede et utstrakt samarbeid gjennom SFI (Senter for Forskningsbasert Innovasjon) som vi vil se om vi kan utvikle videre. Her er gode muligheter til å utvikle mer, sier Bovim.

Samarbeid med næringslivet

- NTNU kan dra nytte av at Ålesund har et stort samarbeid med næringslivet og den maritime klyngen?

- Vi har et stort samarbeid med næringslivet og ønsker stort samarbeid med klyngen.

- Er organisasjonsmessige løsningene ved en eventuelt sammenslåing mer underordnet?

- Hovedelementet er for det første et styre for hele institusjonen. En ledelse. Så får en løse behovet for lokal identitet sammen med at hovedintensjonen er større faglig integritet, sier Gunnar Bovim.