Her hilser Kolberg på Kristiansund-ordføreren

Leder av Stortingets kontrollkomité, Martin Kolberg, er fredag ettermiddag i Ålesund for å orientere om prosessen mot helseminister Bent Høie.

Her hilser Kolberg på Kristiansund-ordfører Per Kristian Øyen før møtet med Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal.  Foto: Torbjørn Eidhammer

Nyheter

Fredag ettermiddag møtes de i Ålesund.

Sunnmørsposten snakket med Kolberg like i forkant av møtet, som ble holdt internt. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen understreker at han skal orientere om saken mot Høie, og ikke diskutere den med fylkespartimedlemmene.

– Det er riktig, syns jeg nå, å orientere helt konkret om hva som skjer og hva som ikke skjer i kontrollkomiteen, sier Kolberg til Sunnmørsposten.

– Vi skal prate igjennom, slik at det ikke skapes grunn for misforståelser, og slik at vi er sikre på at vi har felles forståelse, sier Kolberg.

Helseminister Bent Høie (H) må svare Stortinget om sin rolle i den betente sjukehusstriden i Nordmøre og Romsdal.

Nye spørsmål

Et flertall i kontrollkomiteen vil ha svar på sju nye spørsmål om Høies rolle, i prosessen som ledet fram til beslutningen om å legge det nye sykehuset til Hjelset i Molde. Høie har fått frist til neste tirsdag med å gi svar på spørsmålene. Like før jul svarte helseministeren på 10 spørsmål til Stortinget.

Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal Arbeiderparti sier til Sunnmørsposten at de har ønsket dette møtet. Fylkespartiet har ønsket mer informasjon om hvordan saka blir håndtert i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Torsdag ettermiddag ble det klart at Kolberg kunne komme på møtet, som er arrangert av fylkespartiet. Representanter fra AP i hele fylket er til stede, blant andre er både Else-May Botten, Fredric Holen Bjørdal og Bernhard Riksfjord på plass. I tillegg er Kristiansund-ordfører Per Kristian Øyen og en rekke andre AP-folk i Ålesund.

- Må være konkret

Kolberg kan ikke si noe mer om det blir høring i Stortinget eller ikke. Det kommer an på hva Høie svarer på de sju nye spørsmålene som kontrollkomiteen har sendt ham.

– Høie forstår veldig godt at han må være veldig konkret og gå direkte inn i kjernen av saka, sier Martin Kolberg.


KOMMENTAR onsdag 7. januar 2015:

Mot høring for Høie

Forventer Kontrollkomiteen fullstendige svar på de nye spørsmålene de har sendt helseministeren, har ikke komiteen noe valg. De må innkalle til åpen høring.