Vik Ørsta satsar offensivt

Trass i innføring av firedagarsveke i januar: Vik Ørsta satsar friskt.

Produksjon heime: Vik Ørsta har investert 30 millionar kroner i effektivisering for å halde oppe produksjonen i heimlandet. Dette skal likevel ikkje føre til nedbemanning, seier leiinga. ARKIVFOTO: VIK ØRSTA 

Nyheter

Auke i omsetnaden på bergsikring og lysmaster gjer at adm. dir. Kjetil Nesset i Vik Ørsta ser lyst på situasjonen for bedrifta i 2015.

Til Møre-Nytt seier Nesset at han ventar ein auke i omsetnaden på 50 millionar kroner i høve fjoråret, til 650 millionar. Det er verd å merke seg at bedrifta, som er ein del av SafeRoad-konsernet, i 2014 investerte 30 mill kr i effektivisering av produksjonen. Dette vert gjort for å kunne halde fram med produksjon i Norge, forklarer Nesset.

Optimismen og satsinga kjem samtidig med at bedrifta har innført firedagarsveke i starten på året. Men ordretilgangen rettar seg sterkt utover i året.

Følg smp.no på Facebook