Høie svarer stortinget:

Helseministeren varsler etterspill

Og kommer med indirekte kritikk av hemmelighold i helseforetaket.
Nyheter
  • Få oversikt over sjukehusstriden i tidslinjen over artikkelen


Helseminister Bent Høie (H) svarte mandag stortingets kontroll- og konstitusjonskomite på sju spørsmål i forbindelse med sjukehusstriden i Møre og Romsdal.

Høie nekter for å ha brutt foretaksloven, men tirsdag skal komiteen ta stilling til om de likevel ønsker en åpen høring i saken.

Les svarbrevet fra Høie her (ekstern lenke)

Av svarene kommer det også fram at helseministeren ikke tar selvkritikk for sin, eller departementets rolle i forbindelse med avgangene til Astrid Eidsvik (tidligere administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal), eller Marthe Styve Holte (tidligere styreleder i Helse Midt-Norge).

Åpning i loven for kontakt

Høie forsvarer imidlertid i brevet at han ga uttrykk for hvilket alternativ han foretrakk av Molde og Kristiansund, overfor daværende styreleder i Helse Midt-Norge, Marthe Styve Holte.

Helseministeren argumenterer for at merknadene til foretaksloven åpner for en slik kontakt. Samtidig blir påpekt at slike signaler utenom formelle foretaksmøter, ikke er bindende verken for ledelsen eller styremedlemmene i helseforetakene.

– Det er på denne bakgrunn ikke i strid med helseforetaksloven § 16 når departementet eller en statsråd gir uttrykk forforeløpige preferanser i en sak, for eksempel slik dette ble gjort på oppfordring fra styreleder i forbindelse med vedtaket om lokalisering av sykehus i Nordmøre og Romsdal heter det i brevet.

Etterspill

Samtidig varsler han at prosessen vil få etterspill og kommer med indirekte kritikk av hvordan styrene i de to helseforetakene har operert med hemmelige og lukka møter.

Høie skriver avslutningsvis at han «ser at det i foretakssystemet og i det offentlige rom, kan være skapt usikkerhet om forståelsen av enkelte bestemmelser i helseforetaksloven og praktiseringen av disse. Det gjelder både hva som er legitim kontakt og styring mellom de ulike nivåene og reglene for åpenhet i styremøtene», heter det i brevet fra statsråden.

Høie skriver derfor at han vil ta opp dette med de regionale helsefortakene samlet på et seinere tidspunkt.

Svarer ikke om direktøravgang

I et intervju med Sunnmørsposten var tidligere styreleder Marthe Styve Holte klar på at hun fikk et «instruerende signal» fra helseministeren om å sparke daværende direktør i Helse Midt-Norge, Trond M. Andersen, i midten av oktober (se tidslinje over journ. anm.)

På bakgrunn av intervjuet spurte komiteen: «Bestrider helseministeren at han ga et instruerende signal til den tidligere styrelederen?»

Dette svarer imidlertid ikke Høie direkte på.

Han medgir likevel at Holte fikk en tidsfrist for å «starte en prosess for å finne en løsning for Andersen». Fra før er det kjent at direktørens stilling etter planen uansett skulle opp til vurdering i november.

Bakgrunnen for at Høie tok kontakt med styrelederen, var at det i løpet av året var kommet «flere henvendelser fra tillitsvalgte og andre, hvor det har vært uttrykt sterk bekymring knyttet til administrerende direktør Andersens egnethet som leder».

Grunnleggende uenige

Den direkte årsaken til at saken kom opp var det som senere er omtalt som er varslingsbrev fra flere tillitsvalgte som ble sendt 9. oktober.

Høie skriver at han og Holte var grunnleggende uenige om situasjonsbeskrivelsen, alvorlighetsgraden og hva som burde gjøres. Etter at de to hadde hatt flere samtaler i løpet av helga, trakk styreleder Holte seg den 13. oktober.

– Marthe Styve Holte er en erfaren styreleder og var selvsagt klar over at hvis eier og styreleder/styret var så grunnleggende uenige i et slik avgjørende spørsmål som om det regionale helseforetaket var ledet på en tilstrekkelig måte, så ville konsekvensen være at eier i foretaksmøte gjorde endringer i styrets sammensetning. Det å sikre at foretaket er godt ledet,er styrets viktigste oppgave, påpeker helseministeren i sitt svar.

– Uheldig tidspunkt

Komiteen har i ett av sine spørsmål påpekt at helseministeren tidligere ikke svarte fullt ut på spørsmål om sin kontakt med styrelederne i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge.

Dette begrunner Høie i dag med at svarene den gang ble gitt midt oppe i de to styrenes behandling av tomtespørsmålet, og at det ville vært uheldig om han fortalte åpent om sine vurderinger i en tidligere fase.

– Det ville kunne blitt oppfattet som at jeg hadde konkludert med hva som ville bli beslutningen i foretaksmøte, uavhengig av hva de to styrene konkluderte med, og dermed at styrene ikke tok tilstrekkelig selvstendig ansvar for sine vurderinger, skriver helseministeren.