Bredt flertall for høring

Helseminister Bent Høie må stille til åpen høring i Stortinget om sykehussaken i fylket.  Det ble offisielt bekreftet etter at Kontrollkomiteen avsluttet sitt møte nå i ettermiddag.
Nyheter

Få oversikt over sjukehusstriden i tidslinjen over artikkelen

Det er et bredt flertall på Stortinget som stiller seg bak beslutningen. Kun Høyres to medlemmer og Frps representant reserverte seg.

Det som synes å ha utløst kravet om høring er spillet rundt sparkingen av Helse Midt-direktør Trond Andersen. Hva som var helseminister Bent Høies rolle i den prosessen er noe komiteen ganske sikkert vil borre i. Dette henger igjen nært sammen med at Marthe Styve Holte trakk seg som styreleder. Noe hevder også at det her er en forbindelseslinje ned til at Astrid Eidsvik gikk av som direktør i Helse Møre og Romsdal.

Alle disse tre vil etter alt å dømme bli kalt inn til den åpne høringen.

  - Denne høringen må konsentrere seg om å få avdekket om i hvilket grad helseminister Høies aktivitet kan ha hatt innflytelse på den beslutningen som ble truffet med hensyn til valg av sjukehustomt, sier komiteleder Martin Kolberg (Ap) til Sunnmørsposten.

Ap-veteranen framholder at høringen også må rette fokus mot styrene i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal.

 - Jeg sikter da til opplysinger om hemmelige, lukkede møter som er i strid med foretaksloven. Her må vi særlig forsøke å avdekke om i hvilket grad det kan ha vært utøvet press for å oppnå samordning mellom de to styrene.

Kolberg kan ikke i ettermiddag si noe om når høringen kan begynne, men opplyser at Stortinget i neste uke skal velge saksordfører.

Senterpartiets Per Olav Lundteigen sier til Sunnmørsposten etter komitemøtet at styrelederne i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal vil bli innkalt til høringen.

 - De samme vil de administrerende direktørene for de to organene bli. Og det er helt naturlig at vi får avhøre tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Lundteigen forutsetter at alle de som har underskrevet tausehetserklæringer i forbindelse med denne saken sørger for at de blir opphevet.

  - Dette er en seier for alle de som ønsker å komme til bunns i denne saken, avslutter Sp-veteranen fra Buskerud.

Nye spørsmål

På møtet tirsdag ettermiddag drøftet man Høies skriftlige svar på sju spørsmål som komiteen reiste rett før helga.


Hevder sjukehusdirektør ble presset for å sparke Eidsvik

Tillitsvalgte krever at Høie går av etter nye påstander.

 

Det er ikke noen overraskelse at det det går mot en åpen høring.

For å sette i gang en slik undersøkelse, er det tilstrekkelig med et såkalt negativ flertall på fire av 12 medlemmer og det har vært mer og mer klart at det er et flertall langt utover minimumskravet for en stortingshøring.

– Vi i SV går inn for høring, vi mener det behov for høring da det er så mye uklarheter i denne saken. Jeg er ganske sikker på at blir det tilstrekkelig støtte for høring i komiteen, sa komitemedlem Bård Vegard Solhjell til smp.no før møtet startet klokka 13.

Høie svarte mandag

Helseminister Bent Høie (H) svarte mandag stortingets kontroll- og konstitusjonskomite på sju spørsmål i forbindelse med sjukehusstriden i Møre og Romsdal.

Høie nekter for å ha brutt foretaksloven, men tirsdag skal komiteen ta stilling til om de likevel ønsker en åpen høring i saken.

Les svarbrevet fra Høie her (ekstern lenke)

Av svarene kommer det også fram at helseministeren ikke tar selvkritikk for sin, eller departementets rolle i forbindelse med avgangene til Astrid Eidsvik (tidligere administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal), eller Marthe Styve Holte (tidligere styreleder i Helse Midt-Norge).

Åpning i loven for kontakt

Høie forsvarer imidlertid i brevet at han ga uttrykk for hvilket alternativ han foretrakk av Molde og Kristiansund, overfor daværende styreleder i Helse Midt-Norge, Marthe Styve Holte.


Høie svarer stortinget:

Helseministeren varsler etterspill

Og kommer med indirekte kritikk av hemmelighold i helseforetaket.

 

Helseministeren argumenterer for at merknadene til foretaksloven åpner for en slik kontakt. Samtidig blir påpekt at slike signaler utenom formelle foretaksmøter, ikke er bindende verken for ledelsen eller styremedlemmene i helseforetakene.

– Det er på denne bakgrunn ikke i strid med helseforetaksloven § 16 når departementet eller en statsråd gir uttrykk for foreløpige preferanser i en sak, for eksempel slik dette ble gjort på oppfordring fra styreleder i forbindelse med vedtaket om lokalisering av sykehus i Nordmøre og Romsdal heter det i brevet.

Etterspill

Samtidig varsler han at prosessen vil få etterspill og kommer med indirekte kritikk av hvordan styrene i de to helseforetakene har operert med hemmelige og lukka møter.

Høie skriver avslutningsvis at han «ser at det i foretakssystemet og i det offentlige rom, kan være skapt usikkerhet om forståelsen av enkelte bestemmelser i helseforetaksloven og praktiseringen av disse. Det gjelder både hva som er legitim kontakt og styring mellom de ulike nivåene og reglene for åpenhet i styremøtene», heter det i brevet fra statsråden.

Høie skriver derfor at han vil ta opp dette med de regionale helsefortakene samlet på et seinere tidspunkt.

Svarer ikke om direktøravgang

I et intervju med Sunnmørsposten var tidligere styreleder Marthe Styve Holte klar på at hun fikk et «instruerende signal» fra helseministeren om å sparke daværende direktør i Helse Midt-Norge, Trond M. Andersen, i midten av oktober (se tidslinje over journ. anm.)


Kjente til at Høie «helte mot Molde»

Styremedlem Torbjørg Vanvik i Helse Møre og Romsdal ble orientert om hva helseminister Bent Høie (H) hadde fortalt daværende styreleder.

 

På bakgrunn av intervjuet spurte komiteen: «Bestrider helseministeren at han ga et instruerende signal til den tidligere styrelederen?»

Dette svarer imidlertid ikke Høie direkte på.

Han medgir likevel at Holte fikk en tidsfrist for å «starte en prosess for å finne en løsning for Andersen». Fra før er det kjent at direktørens stilling etter planen uansett skulle opp til vurdering i november.

Bakgrunnen for at Høie tok kontakt med styrelederen, var at det i løpet av året var kommet «flere henvendelser fra tillitsvalgte og andre, hvor det har vært uttrykt sterk bekymring knyttet til administrerende direktør Andersens egnethet som leder».

Grunnleggende uenige

Den direkte årsaken til at saken kom opp var det som senere er omtalt som er varslingsbrev fra flere tillitsvalgte som ble sendt 9. oktober.

Høie skriver at han og Holte var grunnleggende uenige om situasjonsbeskrivelsen, alvorlighetsgraden og hva som burde gjøres. Etter at de to hadde hatt flere samtaler i løpet av helga, trakk styreleder Holte seg den 13. oktober.


Åpner for rekordhøring om sjukehusstriden

Høyres Helge Orten mener en eventuell høring om sjukehusstriden bør gå helt tilbake til vedtaket om at Nordmøre og Romsdal skulle ha et felles sjukehus.

 

– Marthe Styve Holte er en erfaren styreleder og var selvsagt klar over at hvis eier og styreleder/styret var så grunnleggende uenige i et slik avgjørende spørsmål som om det regionale helseforetaket var ledet på en tilstrekkelig måte, så ville konsekvensen være at eier i foretaksmøte gjorde endringer i styrets sammensetning. Det å sikre at foretaket er godt ledet,er styrets viktigste oppgave, påpeker helseministeren i sitt svar.

– Uheldig tidspunkt

Komiteen har i ett av sine spørsmål påpekt at helseministeren tidligere ikke svarte fullt ut på spørsmål om sin kontakt med styrelederne i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge.

Dette begrunner Høie i dag med at svarene den gang ble gitt midt oppe i de to styrenes behandling av tomtespørsmålet, og at det ville vært uheldig om han fortalte åpent om sine vurderinger i en tidligere fase.

– Det ville kunne blitt oppfattet som at jeg hadde konkludert med hva som ville bli beslutningen i foretaksmøte, uavhengig av hva de to styrene konkluderte med, og dermed at styrene ikke tok tilstrekkelig selvstendig ansvar for sine vurderinger, skrev helseministeren.