Forventer at Hessa blir hørt

– Dere må se helheten i alt som skjer. Enten må det bevilges alvorlig mye penger her ute, eller så må utbygginga settes på vent.

Formannskapet på busstur på Hessa

rektor: – Kan noen fortelle meg hvor jeg skal gjøre av alle elevene som kommer til skolen vår, spurte rektor Britt Leira Heimdal på Hessa skole.  Foto: Nils Harald Ånstad

dokumentasjon: Knut Richard ness viser fram informasjonsheftet som aksjonsgruppa har laget med dokumentasjon og historikk rundt problemene på Hessa. Men også med forslag til løsninger. 

ordfører: Bjørn Tømmerdal slo av en prat med Sienna, Viktor, Kajsa og Ada-Oline som ventet på bussen ved skolen. 

Nyheter

Knut Richard Ness er med i Aksjonsgruppa for Hessa skole som i dag tok med seg hele formannskapet og en rekke kommunale byråkrater på busstur i bydelen. Og det var mot slutten av turen at Ness oppsummerte det folk på Hessa mener er problemet: Det har foregått en enorm utbygging på Hessa uten at det har skjedd noe med infrastruktur og skolekapasitet.

– Elever både på Skarbøvik ungdomsskole og Hessa skole må ferdes i et trafikkbilde som rett og slett er livsfarlig, sa Terje Risvik som var guide på det meste av turen.

To skolebarn har blitt påkjørt i nærheten av Hessa skole, og svært mange foreldre har sendt bekymringsmeldinger om nestenulykker. På tross av at det finnes et enstemmige bystyrevedtak om at det skal gjøres noe med de farlige trafikkforholdene rundt skolen, har det fortsatt ikke skjedd noe, sa medlemmene i aksjonsgruppa.

Løsninger

Terje Risvik sier at det er nok å ta tak i på Hessa, men at aksjonsgruppa også gjerne vil være konstruktive.

– Vi har kommet med forslag til løsninger på en rekke av disse problemene, og et av forslagene er av gammel dato. Det gjelder de 400 meterne med veg som mangler mellom enden av Hessafjordvegen og Slinningen. Å knytte samme disse to vegene hadde løst mange problemer.– Da hadde vi lagt om busstraseen øyeblikkelig, slo Inge Rønstad fra Nettbuss fast mens bussen sneglet seg fram langs Hessavegen.

Rønstad sa at mange veger på Hessa oppleves som svært problematiske også for dem som sitter bak rattet i bybussene.

Nyttig

– Det er alltid nyttig å være med på slike turer, og noe må gjøres med trafikkforholdene, sa ordfører Bjørn Tømmerdal.

Han mente imidlertid at det var noen som manglet i bussen.

– Mye av det vi har sett i dag er fylkesveger. Leder Oddbjørn Vatne i fylkets samferdselsutvalg burde ha vært invitert, slo ordføreren fast.

Erik Hartmann i Trygg Trafikk var imidlertid blant de inviterte, og han lovet at han straks vil be det fylkeskommunale trafikksikkerhetsutvalget om å legge et møte til Ålesund og Hessa slik at de kan få et innblikk i problemene. Hartmann slo også et slag for straksløsninger som for eksempel godt lys i fotgjengerfelt.

Skole

Selv om trafikksituasjonen var gårsdagens hovedtema, benyttet selvsagt gruppa også anledningen til å ta opp forholdene på Hessa skole som verken har nok uteareal eller undervisningsrom til elevene sine.

Nå ønsker aksjonsgruppa en rekke konkrete tiltak på Hessa der de blant krever at boligutbyggerne bidrar mer. Det ble nemlig hevdet at ikke alle utbyggere tar like alvorlig på krav om lekeplasser og gang- og sykkelstier.