Arbeid er god medisin

Spesialist i arbeidsmedisin Ørn Terje Foss sammen med Per Aage Bjørke i NAV.   

Nyheter

Beste måten for folk i alderen 18 til 65 år til å holde seg friske er å være i arbeid. Men det er like viktig å ikke ha så travle dager på arbeid og privat at man ikke får hentet seg inn igjen. Dette var hovedpunkt i spesialist i arbeidsmedisin Ørn Terje Foss innlegg på NAVs temadag om arbeidsliv og helse som foregår på Color Line Stadion.

Der er 350 personer til stede fra det offentlige og fra næringslivet. Han advarte imot  forslagene til forandringene i arbeidsmiljøloven som kan åpne for så lange dager at folk blir syke på arbeidsplassen. Skift og nattarbeid kan være skadelig for helsa.

Senere i dag skal de drøfte  hva man gjør vi når medarbeideren/kollegaen møter veggen.  Temaet psykisk helse er noe som angår de fleste av oss. Temaet er også noe av det vanskeligste en håndterer i arbeidslivet. Ann Kristin Kjerstad soms kal foredra om dette  veileder arbeidsgivere i forhold til hvordan de bør forholde seg til medarbeidere som har psykiske plager.

Hvordan inkluderer vi den «late» ungdommen i arbeidslivet? Dette er et annet spørsmål.  Dropouts er en av de største utfordringene samfunnet har.  Samfunnet skriker etter arbeidskraft, mens ungdom strever med å svare på samfunnets krav til utdannelse. Hvordan skal vi motivere og engasjere ungdom som ofte blir beskylt for å være late og bortskjemte?  Linda Myrset har  arbeidet med denne utfordringen i mange år og hun har noen av svarene.

I England har man oppfordret arbeidsgivere om å : Give av hoody a job. ( En med hettegenseren over hodet)

Tydelig forventning skaper trygghet for alle på arbeidsplassen.  Rundt  halvparten av arbeidstakere som har vært sykemeldt over 6 måneder kommer ikke tilbake til sin opprinnelige arbeidsplass.  Kan vi få folk tidligere tilbake på jobb vil vi sikre den enkeltes privatøkonomi og virksomhetenes robusthet.   Mette land vil dele erfaring fra Molde kommune som har hatt mot å vilje til å ta tak i utfordringene.