Lundteigen saksordfører for Høie-høring

– Det blir en lang dag, sier stortingspolitikeren som vil kalle inn ledere og statsråder tilbake til 2010.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og Per Olaf Lundteigen (Sp). Montasje.  Foto: NTB scanpix

Nyheter

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen blir saksordfører for høringen med helseminister Bent Høie (H) om sjukehusstriden i Nordmøre og Romsdal.

Det ble bestemt i tirsdagens møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Høringen finner sted den 16. februar, og statsråden må da svare på spørsmål rundt sin rolle i sjukehusstriden.

Både før og etter vedtaket om å bygge nytt sjukehus på Hjelset utenfor Molde, er det hevdet at helseministeren har brutt foretaksloven. Også flere andre har høstet krass kritikk for prosessen i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal.

Vil gå tilbake til 2010

Lundteigen har tidligere uttalt at han er åpen for at høringen skal ta for seg prosessen helt tilbake til 2010, til det første vedtaket om et nytt felles sjukehus. Etter møtet tirsdag bekrefter han dette overfor smp.no.

– Det gjelder allle som har vært statsråder i den perioden som vi ønsker å få belyst, forteller Lundteigen til smp.no.

Gjør som flere en 21.000 andre - lik smp.no på Facebook

I tillegg mener Lundteigen komiteen bør kalle inn både nåværende og tidligere styreledere og direktører i de to helseforetakene. I tillegg kan det være aktuelt å kalle inn statssekretærer fra perioden. Det betyr at også tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) kan regne med å bli stille.

– Det kan også være aktuelt å invitere andre som på en særlig måte har vært involvert, legger Lundteigen til.

Avhengig av flertall

Men for at det skal bli en realitet, må Lundteigen få med seg flertallet i komiteen under et saksforberedende møte den 3. februar.

– Jeg håper at det blir godt mottatt for det er en rimelig felles holdning i komiteen, om at den skal få fram faktum i saken, sier Lundteigen.

– Vil det være nok med en dags høring om så mange skal forklare seg?

– Vi håper det, men det blir en lang dag, sier stortingsrepresentanten.

Det var et bredt flertall i komiteen som ville kalle inn Høyre-statsråden til høring i Stortinget. Bare Høyres to medlemmer og Frps representant reserverte seg.

– Uklokt av Molde-ordfører

I tirsdagens møte fikk stortingsveteranen med seg innspill fra de andre om hvordan de mener høringen bør legges opp. Under møtet 3. februar skal Lundteigen legge et forslag til hvilke problemstillinger som skal diskuteres.

– Molde-ordfører Torgeir Dahl har påpekt overfor sin lokalavis at det bare er statsråden som er under ed ved en slik høring, og at andre ikke nødvendigvis må holde seg til sannheten. Hva er din kommentar til det?

– Jeg har merket meg det ordfører Dahl sa. Jeg synes det var en uklok uttalelse, fordi det kunne indikere at andre uttaler seg mindre rettskaffent for komiteen, sier Lundteigen.

– Hva er din oppfatning av hvordan personer som er innkalt til slike høringen forklarer seg?

– Vi har ikke erfaring med noe annet enn at alle sier sannheten når de er i komiteen, påpeker Lundteigen.