– Eiendomsskatt rammer blindt

Varaordfører Geir Stenseth (Frp) har som mål at det i løpet av få år skjer en kraftig reduksjon av nivået for eiendomsskatt i Ålesund.

Usosial: Varaordfører Geir Stenseth (Frp) ser på eiendomsskatt som en usosial skatt. 

Eiendomsskatt

På hjemmesiden til Ålesund kommune blir det vist et eksempel for en primærbolig.

  • Formuesgrunnlaget fra staten er fire ganger likningsverdien.
  • Likningsverdien i selvangivelsen er satt til 750.000 kroner.
  • Formuesgrunnlaget fra Skatteetaten er da kr. 3.000.000 (4 X750.000).
  • Grunnlaget som kommunen skal forhold seg til, er kr. 3.000.000 X 0,8 = kr. 2.400.000.
  • Promillesatsen er 2,0.Da blir eiendomsskatten på kr. 4.800.
Nyheter

– Eiendomsskatt er en svært usosial skatt. Den rammer blindt, og gjør ikke forskjell på minstepensjonister og mangemillionærer.


Skattesjokk i postkassen

Mandag sendte Ålesund kommune ut skatteseddel som viser ny beregning av eiendomsskatt. De aller fleste vil måtte betale mer enn tidligere.

Han er spesielt bekymret for minstepensjonister som sitter på verdifulle boliger bygde på 50- og 60 tallet, og frykter at den økonomiske byrden for mange kan bli for stor.

Geir Stenseth håper at når Ålesund kommune om noen år har kommet seg på fote igjen økonomisk, så kan også eindomsskatten reduseres.

– Det skal Frp jobbe knallhardt for, lover han.

Geir Stenseth er glad for at det er med et punkt om at minstepensjonister og andre med lav inntekt skal kunne søke om nedsettelse eller ettergivelse.

– Det var Frp som fremmet forslaget, og alle bortsett fra Høyre stemte for.

Han sier at Frp fremmet et forslag som gikk ut på en reduksjon på 15,5 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag. Det ble nedstemt. Arbeiderpartiet og Høyre fikk flertall for et forslag som gikk 3,2 millioner kroner utover rådmannens forslag, minner Geir Stenseth om.