Kirkerådet får svi på pungen

Må betale 100.000 i gebyr for trefelling.

Fagleder Lars Roger Lundanes i Ålesund kommune med de felte Lindtrærne ved Ålesund kirke.  Foto: Johan Behrentz

Kirkeverge Svein Rune Johannessen.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Ålesund kirkelige fellesråd har fått 100.000 kroner i overtredelsesgebyr for å ha felt fem lindetrær utenfor Ålesund kirke, uten å ha søkt om tillatelse.

- Om vi vil betale? Vi får se. Mest sannsynlig betaler vi, for vi ønsker ikke å legge oss ut med kommunen.  Men det er ingen tvil om at vi burde ha søkt, sier kirkeverge Svein Rune Johannessen. 

Han viser imidlertid til at Ålesund menighetsråd synes det er positivt at Ålesund kirke etter trefellinga er blitt mer synlig. Han viser til et skriv der menighetsrådet forklarer hvordan de ser for seg ny beplantning, med mer parkmessig preg, uten så høye trær, slik at Ålesund kirke, som det praktbygget det er, blir mer synlig.

- Er det å få Ålesund kirke mer synlig verdt et gebyr på 100.000?

- Nei, sier Johannessen.  Men alle virksomheter gjør feil. Vi erkjenner at vi burde ha søkt, sier Johannessen.  Selv har han ennå ikke sett brevet og begrunnelsen for gebyret.

Det var i november i fjor at de fem høyreiste lindetrærne ble fjernet av et trepleiefirma som Ålesund kirkelig fellesråd hadde hyret inn, blant anna fordi de fryktet at trærne hadde råteskader. Ifølge reguleringsbestemmelsene skal det foreligge grunngitt søknad til bygningsmyndighetene før man kan fjerne trær som er viktige i bylandskapet. 

 Bygningsmyndighetene har tidligere varslet at de de kunne gi gebyr på  inntil 200.000 kroner.

- I dette tilfellet er det etter vår mening ikke tvil om at det er blitt gjort uopprettelig skade da de fem trærne ble fjernet. Fellingen har likevel ikke medført noen større konsekvenser for fare for helse, miljø eller sikkerhet, så etter vår vurdering vil 200.000 være i overkant, heter det i vurderingen fra bygningsmyndighetene.  Vi ser likevel svært alvorlig på at bevaringsverdige trær fjernes, siden det vil ta mange tiår å reetablere en tilsvarende trerekke. Alvorlighetsgraden veier også tungt ved fastsetting av overtredelsesgebyr. Vi vil også konkludere med at Ålesund kirkelige fellesråd, gjennom sin rolle som forvaltningsmyndighet av kulturlandskap, burde hatt bedre kjennskap til gjeldende planbestemmelser, heter det i begrunnelsen , der det ut fra en samlet vurdering fastsettes et gebyr på 100.000 kroner.

- Dette er noe vi må se alvorlig på. Grønne innslag i bysentrum må vernes om, og vi må vise at vi mener alvor med bestemmelsene som gjelder her, sier plansjef Ole Søvik i Ålesund kommune.