NTNU lover god prosess

Spørsmålene er mange og svarene er ennå ikke like klare. Skeptikere og pådrivere for den nye NTNU-høgskolen ønsker likevel en god prosess.

Fusjon: Fire rektorer er fornøyd med å være under NTNU-paraplyen fra kommende nyttår. Fra venstre: Jørn Wroldsen (Høgskolen i Gjøvik), Marianne Synnes (Høgskolen i Ålesund), Gunnar Bovim (NTNU, Trondheim) og Helge Klungland (Høgskolen i Sør-Trøndelag). 

Interesse: Etter litt oppvarming økte spørrelysten blant ansatte og studenter under orienteringsmøtet på høgskolen i går ettermiddag. 

Utvidet NTNU
  • Regjeringen er i gang med en strukturendring av universiteter og høgskoler som innebærer færre institusjoner enn i dag.
  • Høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag ønsker å være en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. NTNU ønsker dem velkommen.
  • Skolene kan få et felles styre allerede fra kommende nyttår.
Nyheter

– Jeg synes det har vært et konstruktiv og positiv møte med studenter og ansatte, sier rektor Gunnar Bovim ved NTNU til Sunnmørsposten. Onsdag orienterte han om de tankene han gjør seg omkring sammenslåingen av høgskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik med NTNU i Trondheim.

Bovim understreker at dette er en frivillig fusjon som ikke kommer som følge av dårlig økonomi eller «fiendtlig oppkjøp».

Les også: – Det er ikke nøden som bringer oss sammen

Faglig styrke

– Dette vil styrke fagligheten. Vi ønsker en styrking av det faglige innholdet for alle skolene, sier Bovim. Han ser spesielt fram til å få del i den gode kontakten Høgskolen i Ålesund har med næringslivet.

Formelt er det regjeringen som skal vedta en eventuell sammenslåing av høgskoler, men ifølge Bovim har han fått klare muntlige signaler fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om at det er en ønskelig sammenslåing. Dermed har man gått i gang for å forberede fusjonen.

– Skjer denne sammenslåingen for raskt?

– Noen vil kanskje mene at det burde skje raskere, kanskje allerede da styret ved NTNU vedtok sammenslåing. Jeg tror ikke vi tjener noe på å trekke prosessen ut i tid, mener Bovim.

Les også: Fusjon mellom NTNU og Høgskolen i Ålesund

Forutsatt at regjeringen gir sin formelle tilslutning, betyr dette at de tre høgskolene allerede fra kommende nyttår kan kalle seg avdelinger under NTNU.

Under orienteringen på høgskolen onsdag var flere av studentene opptatt av hvilke konsekvenser dette får for vitnemål og studieopptak. Rektor Marianne Synnes ved Høgskolen i Ålesund sier til Sunnmørsposten at man ennå ikke har starta forhandlingene om sammenslåing, men både hun og Gunnar Bovim lover at det skal skje i tett dialog med ansatte og studenter.

I løpet av kort tid blir det satt opp en felles nettportal der all informasjon blir lagt ut. Ei styringsgruppe med de fire rektorene er allerede etablert, og ved fusjonen blir det et felles styre.

– Målet er å ta vare på det beste fra alle studiesteder, samtidig som man tar vare på identiteten til de ulike studiestedene, sier Bovim.

Gjør som over 21.500 andre - følg smp.no på Facebook