Tilbud for rusmisbrukere stod i fare for å bli lagt ned:

Samlokaliserer dagtilbudet i Ålesund

Dagtilbudet for rusmisbrukere samlokaliseres med dagtilbudet for mennesker med psykiske lidelser.

Dagtilbud Brukere og ansatte på dagtilbudet slo alarm i høst da rådmannen ville legge ned drifta.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Det var et flertall i komité for helse og velferd i Ålesund som gikk inn for dette mandag kveld.

Dermed ser det altså ut til at dagtilbudet for rusmisbrukere blir flytta til Skansen Aktivitet.

– Det var klart flertall for å slå de to sammen, sier komitéleder Knut Fylling (Frp).

Gjør som flere enn 21.000 andre - lik smp.no på Facebook

Innsparingstiltak

Han stemte selv for forslaget selv om han i utgangspunktet var skeptisk.

–Det er bestemt at det må spares inn, og dette er en bedre løsning enn at det ene tilbudet legges ned, mener Fylling.

Les også: Møtested runder 20 år
Les ogs: – La oss få være her
(krever abonnement)

Han sier at komiteen la stor vekt på at lokalet i Skansen Aktivitet er så stort at det fint kan lages skjerming mellom de to dagtilbudgruppene.

Ved at ressursene slås sammen ligger det dessuten an til god bemanning.

Relaterte saker:

- La oss få være her

Budsjettkutt kan stenge døra for brukerne av dagtilbudet for rus.

Møtested runder 20 år:

– Veldig godt i hverdagen

– Hverdagen vår blir lettere siden vi kan gå hit. For mange er alternativet å sitte hjemme uten noen å snakke med.