Lundteigen fillerister prosessen med å velge sjukehustomt

Den mest krevende jobben Lundteigen har hatt.

Per Olaf Lundteigen (Sp) var saksordfører i sjukehussaken.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Sps Per Olaf Lundteigen la i dag på bordet i Kontrollkomiteen et mer enn 50 siders langt dokument som oppsummering av stortingshøringen i sjukehussaken.

Lundteigen fillerister både styrene og deler av administrasjonene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt.

– Dette har vært den største og mest krevende jobben jeg har hatt i mine 14 år på Stortinget, sier Lundteigen.

Det han la på bordet når komiteen møttes klokka 15 i ettermiddag var det som på stortingsspråket heter saksordførers merknader.

Dette er informasjon som i utgangspunktet er unntatt offentlighet da de sees på som en del av saksforberedelsene fram til komiteen kommer med sin endelige innstilling rett før påske.

– Jeg har valgt å holde kjeft i forhold til offentligheten. Jeg registrerer at andre har vært ute og sagt ting, men jeg ønsker ikke det, sier Lundteigen.

Men han bekrefter at det har vært en krevende jobb så langt.

– Det er en uoversiktlig og svært kompleks sak som krever et ekstremt høyt presisjonsnivå. Jeg har aldri før skrevet en så omfattende saksordførermerknad, sier han.

– Risikerer du å bli stående alene om den kritikken du framfører?

– Vi får se hvordan de andre partiene reagerer. Her tror jeg ikke en skal ta noe for gitt, sier Lundteigen.

Men signalene som så langt har lekket ut fra de andre partiene tyder på at helseminister Bent Høie ikke vil komme svekket ut av denne høringen. En mistillit er helt utelukket.

Det er også svært lite som tyder på at noen partier, kanskje med unntak av Senterpartiet, vil løfte fram tomtevalget en gang til.

Slik det ser ut nå vil Høie etter alt å dømme få kritikk av et flertall i komiteen for måten han instruerte daværende styreleder i Helse Midt, Marthe Styve Holte, til å fjerne direktør Trond Andersen.

Men her har blant andre Aps Martin Kolberg lagt stor vekt på at både Styve Holte og Andersen under høringen presiserte at Høies ønske om å få han fjernet, ikke hadde noe med tomtevalget å gjøre.

Med andre ord at denne saken strengt tatt ikke hadde noe med selve høringen å gjøre.

Lundteigen har i sin meget omfattende merknad dokumentert grundig det maktspillet som pågikk mellom Helse Møre og Romsdal og Helse Midt i prosessen med å velge tomt.

Dette kan få et etterspill i form av en gjennomgang av helseforetaksloven der en mer tydelig klargjør hva som er de ulike nivåenes oppgave og ansvar.

Komiteen møtes til et nytt møte tirsdag i neste uke.

Deretter blir det et møte rett før påske der komiteen avgir saken og avslutter sitt arbeid.