Nye sjokktall for Hafast

E39 fra Volda til Ålesund vil koste 64 milliarder kroner. Brua mellom Hareid og Sulesund har fått en ny pris på svimlende 38 milliarder kroner.

ILLUSTRASJON: Hafast 

Nyheter

– Dette er de beste anslagene vi har per i dag, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

Tallene kommer fram i Vegdirektoratets rykende ferske rapport Riksvegutredningen 2015. Her ser vegekspertene helt fram til 2050 og drar opp bildet av hvilke investeringer myndighetene står overfor for å få landets vegstandard opp på et akseptabelt nivå. 1.000 milliarder kroner er behovet, ifølge Vegdirektoratet.

Les også: Hafast kan være tjent inn på tre år
Hafast-leiar: – Ikkje så dyrt med likevel
Sintef-tall: Prissjokk for Hafast

En god del av disse pengene skal gå til ferjefri E39. Ser en bort fra de prosjektene som allerede er i gang, vil det være behov for ytterligere 268 milliarder kroner før E39 står ferdig fra Stavanger til Trondheim.

En god del av disse pengene skal brukes i Møre og Romsdal, dersom Stortinget er villige til å bevilge dem.

Møreaksen

For det er ikke bare Volda-Ålesund som er kostbar. Møreaksen får også milliardene til å rulle. Tar vi strekningen fra  Breivika til Molde er prisen 31,6 milliarder kroner. Da er Molde-ferja borte og du kan kjøre på firefelts-veg hele strekningen.

Summerer vi sammen, vil prisen Volda-Molde, basert på Vegdirektoratets nye anslag, bli på 95,6 milliarder kroner. Da kan du kjøre ferjefritt på firefelts veg fra du kjører opp på Hafast-brua til du er i Molde.

Grunnene til at direktoratet vil bygge firefelts motorveg på hele denne strekningen, er trafikkprognosene.

Gjør som flere enn 21.000 andre - lik smp.no på Facebook

Slår de prognosene til vil denne delen av E39 om drøye 30 år ha en såkalt årsdøgntrafikk på mer enn 12.000 biler. Alle veger med den trafikken skal bygges som møtefrie firefelts veger.

Statsbudsjettet

Aksnes erkjenner at en stor del av dette må komme som bevilgninger over statsbudsjettet.

– Det vil selvfølgelig komme bompenger, men med den beregna trafikkmengden vil en betydelig del av dette måtte komme over statsbudsjettet, sier Aksnes.

Totalt vil en ferjefri E39 gjennom Møre og Romsdal fra Volda til Sør-Trøndelag grense komme på drøyt 120 milliarder kroner.

Dette er prisene Vegdirektoratet opererer med på de enkelte strekningene fra Volda til Molde.

  • Volda - Furene:  To-og trefelts veg pris: 800 millioner kroner.
  • Furene - Hareid: To-og trefeltsveg pris: 21,1 milliarder kroner
  • Hareid - Sulesund: Firefelts veg pris: 38 milliarder kroner
  • Sulesund - Vegsund: Firefelts veg pris: 2,2 milliarder kroner
  • Vegsund - Moa: Firefelts veg pris: 2,2 milliarder kroner.
  • Breivika - Digernes: Firefelts veg pris: 4,7 milliarder kroner.
  • Digernes - Vik: Firefelts veg pris: 9,6 milliarder kroner.
  • Vik - Julbøen: Firefelts veg pris: 12,3 milliarder kroner.
  • Julbøen - Molde: Firefelts veg pris: 5 milliarder kroner.
Relaterte saker:

Supertall for fjordkryssing:

Hafast kan være tjent inn på mindre enn tre år

Ny rapport som beregner samfunnsnytten av ferjefri E39 er godt nytt for Hafast-tilhengere.  

– Ikkje så dyrt med Hafast likevel

Hafast-leiar tilbakeviser nye vegvesen-tal.

Står fast på Hafast

Fylkesordfører Jon Aasen har ikke endra ståsted, selv om nye kalkyler viser at Hafast blir rundt 6,5 milliarder kroner dyrere enn tidligere.

Vegvesenet har kontrollrekna på E39:

Prissjokk for Hafast

Vert langt dyrare enn Fefast. Indre linje billigast i Nordfjord.