Fikk ekstra bonus for å stå løpet ut

Seks ledere i Ambulanse Midt fikk en bonus på til sammen 2,1 millioner kroner for å ha fullført jobben sin.

God avtale: Tidligere direktør Håkon Gammelsæter i Ambulanse Midt-Norge hadde en årslønn på rundt millionen. I februar fikk han i tillegg en bonus på 425.000 kroner for å ha stått løpet ut i to år. Gammelsæter er for øvrig garantert ny jobb eller etterlønn i ni måneder med avkortning i ny jobb de siste tre.   Foto: ØYVIND NORDAHL NÆSS/SCANPIX

– Det ville vært dumt hvis jeg sa opp og sluttet tre måneder før fusjonen

HÅKON GAMMELSÆTER
Her er bonusene

Årsregnskapet for 2014 er foreløpig ikke offentliggjort fra Ambulanse Midt. Tallene i regnskapet for 2013 viser lønn og andre godtgjørelser til ambulansetoppene:

• Adm. dir. Håkon Gammelsæter har 1,08 mill. i årslønn og annen godtgjørelse.

Bonus for å stå i stillingen fram til fusjonstidspunkt: 425.000 kroner.

• Fagdirektør Per Chr. Juvkam. Lønn: 1,2 millioner. Bonus: 548.125 kr.

• Org. direktør Marthe Lyng. Lønn: 872.000 kr. Bonus: 391.665 kroner.

• Økonomidirektør Bente Sollie. Lønn: 843.000. Bonus: 391.665 kroner.

• IKT-sjef Solveig Lilleberg. Lønn: 396.000 kroner*. Bonus: 176.250 kroner.

• Logistikksjef Jon-Ola Wattø. Lønn: 497.000 kroner* Bonus: 235.000 kroner.

* Lilleberg jobbet fra 1. mai–31. desember i 2012. Wattøs ansettelsesperiode er fra 22. januar til 31. desember 2012.

KUTT: Det ble kuttet i ambulansetjenesten på grunn av økonomi. 

Nyheter

Ambulanse Midt-Norge var inntil 1. januar i år et midlertidig foretak i to år. Nå har de lokale helseforetakene tatt over drift og ambulansestasjoner.

Sluttregnskapet til Ambulanse Midt-Norge viser et underskudd på ca. 30 millioner i 2014. Året før ble underskuddet på 80 millioner.

Fikk kritikk

I fjor ble det rettet skarp kritikk mot Ambulanse Midt som foreslo å kutte en rekke ambulanser rundt omkring, blant annet i Vanylven og i Ulstein.

Nå har seks toppledere i foretaket fått utbetalt 2,1 millioner kroner i bonus for å ha stått løpet ut i toårsperioden.

Omstilling

– Dette er en omstillingsavtale som Helse Midt bruker for hele regionen. For å unngå oppsigelser i sluttfasen, som ville vært svært kritisk, gjorde Helse Midt dette fordi man visste hvor avhengig man var å ha med seg folk videre, forklarer tidligere adm.dir. Håkon Gammelsæter i Ambulanse Midt-Norge.

Selv fikk han i februar utbetalt 425.000 kroner ekstra i tillegg til en årslønn og andre godtgjørelser på like over millionen.

Sikret ny jobb

Sunnmørsposten har fått tilgang til Gammelsæters arbeidskontrakt hvor det står at han er garantert ny stilling i Helse Midt. Det er også muligheter for ni måneders etterlønn.

– Det er riktig at det står det, men jeg har avtalt at jeg kan få jobb også andre steder i helseforetaksfamilien, sier han.

Slik Sunnmørsposten forstår det, har resten av ledelsen allerede gått inn i andre jobber i helseforetaksfamilien.

– Dersom man ikke klarer å gi et tilbud, feltet er ganske smalt, så kan det til syvende og sist bli aktuelt med en sluttavtale. Det er ikke aktuelt så langt, bekrefter Gammelsæter.

– Hvorfor fikk dere denne bonusen når dere er sikret ny jobb og visste hvor lenge engasjementet ville vare?

– Det er ikke snakk om en bonus, men en risikobasert sak. Sagt på en litt annen måte: Jeg tror ikke jeg er den eneste som kunne ha ledet foretaket, men det ville vært dumt hvis jeg sa opp og sluttet tre måneder før fusjonen, sier Gammelsæter.

Varighet

I desember 2013 kom det signaler om at Ambulanse Midt-Norge kanskje skulle leve lenger enn to år.

– Mange mente at Ambulanseforetaket burde fått fortsette i alle fall noen år til, blant annet av økonomiske årsaker. Men ja, det var et formelt vedtak om å vare i to år, og det vedtaket ble opprettholdt, sier Gammelsæter.

Ifølge han var nøkkelpersonellet i ledelsen på jobbmarkedet i hele perioden. Derfor er ikke såkalte «stay-on»-avtaler uvanlig i prosjektbasert virksomhet. Ledende personell er også avtalemessig unntatt fra arbeidsmiljøloven.

– Her er det gjort en ren risikovurdering. Hva ville skje hvis nøkkelpersonellet fant ut at de skulle finne på noe annet, fikk tilbud om jobb et halvt år før, eller tre måneder før – og at det innebar at de kastet kortene. Det hadde ikke vært så enkelt å få en leder til å stille opp på tre måneder, sette seg inn i saker og kanskje gå ned i lønn. Det er den type vurderinger Helse Midt-Norge har gjort her.

Ukjent for folk

I Møre og Romsdal er medianinntekten 447.000 kroner (2012), omtrent som bonusen til Gammelsæter. Et par av bonusene lå rundt dette nivået. Sunnmørsposten har forsøkt å finne noe om bonusavtalene i styrepapirene til Ambulanse Midt, uten hell. Gammelsæter bekrefter at det ikke står noe om avtalene der.

– Avtalene er inngått med Helse Midt-Norge etter forhandlinger med de enkelte, sier Gammelsæter.


Helse Midt: Kritisk å miste nøkkelpersonell

Seniorrådgiver Sveinung Aune i Helse Midt var med på å spikre avtalen.

– Dette er et ledd i en omstillingsavtale, som vi har hatt i mange år, og som er knyttet til store prosjekter eller midlertidig drift. Både Rusforetaket, Ambulanseforetaket og Helsebygg har fått lignende avtale, sier Aune.

Han sier det var viktig for Helse Midt at ledelsen sto i jobbene sine løpet ut.

– Det var en viss risiko for at folk skulle forsvinne, vi vurderte det som kritisk, og bonusen er derfor gitt til personer i nøkkelstillinger, sier Aune.Bonusen ville kun blitt utbetalt for dem som fullførte. I tillegg fikk de ordinær årslønn.

– Det er riktig at noen er sikret jobb videre, men det er ikke sagt noe om type jobb eller hvor. Så ser vi at dette kan synes vanskelig i en situasjon hvor Ambulanseforetaket har slitt, men bonusene har ikke gått inn i regnskapet deres, sier Aune.