Ansattrepresentanter i styret er kritisk:

Millionbonus ble aldri styrebehandlet

Avgåtte styremedlemmer i Helse Midt-Norge mener de burde fått vite om lederbonusen til Ambulanseforetaket siden det var de som skulle betale den ut.

Både Rune Heggedal og Bjørg Henriksen er nylig ferdig i styret i Helse Midt. Heggedal har sittet én periode (2 år) og Henriksen har vært der i åtte år.  Foto: Arkiv

Her er bonusene

Årsregnskapet for 2014 er foreløpig ikke offentliggjort fra Ambulanse Midt. Tallene i regnskapet for 2013 viser lønn og andre godtgjørelser til ambulansetoppene:

• Adm. dir. Håkon Gammelsæter har 1,08 mill. i årslønn og annen godtgjørelse.

Bonus for å stå i stillingen fram til fusjonstidspunkt: 425.000 kroner.

• Fagdirektør Per Chr. Juvkam. Lønn: 1,2 millioner. Bonus: 548.125 kr.

• Org. direktør Marthe Lyng. Lønn: 872.000 kr. Bonus: 391.665 kroner.

• Økonomidirektør Bente Sollie. Lønn: 843.000. Bonus: 391.665 kroner.

• IKT-sjef Solveig Lilleberg. Lønn: 396.000 kroner*. Bonus: 176.250 kroner.

• Logistikksjef Jon-Ola Wattø. Lønn: 497.000 kroner* Bonus: 235.000 kroner.

* Lilleberg jobbet fra 1. mai–31. desember i 2012. Wattøs ansettelsesperiode er fra 22. januar til 31. desember 2012.

God avtale: Tidligere direktør Håkon Gammelsæter i Ambulanse Midt-Norge hadde en årslønn på rundt millionen. I februar fikk han i tillegg en bonus på 425.000 kroner for å ha stått løpet ut i to år. Gammelsæter er for øvrig garantert ny jobb eller etterlønn i ni måneder med avkortning i ny jobb de siste tre.   Foto: ØYVIND NORDAHL NÆSS/SCANPIX

Nyheter

Bjørg Henriksen har vært ansattrepresentant i Helse Midt-Norges styre i åtte år. Hun sier hun ble oppgitt da hun leste i Sunnmørsposten at seks ledere i Ambulanse Midt-Norge i februar fikk utbetalt til sammen 2,1 millioner kroner for å ha stått løpet ut i det midlertidige foretaket.

BAKGRUNN: Millionbonus for å fullføre jobben

– Dette er aldri forelagt oss, og det synes jeg er rart. Jeg har aldri sett en slik avtale, sier Henriksen som ga seg i styret i februar.

Det var Helse Midt-Norge som betalte ut bonusene som for enkelte av lederne var på rundt en halv million. Dette i tillegg til vanlig årslønn og andre godtgjørelser. I administrerende direktørs kontrakt er han garantert jobb i Helse Midt, eller etterlønn. Likevel fikk han 425.000 kroner i bonus.

Også resten av ledelsen har allerede gått inn i andre jobber i helseforetaksfamilien.

Uhørt

Ifølge Henriksen er det ikke tvil om at Helse Midt-Norge er ansvarlig utad for avtaler som inngås, og da gjelder en policy om at man ikke skal være lønnsledende. Dette burde gjelde for alle, mener hun.

– Det jeg stusser på er at lederne som søkte stillingene gikk inn med kunnskap om at det var et midlertidig foretak. Det ble vedtatt i styret, og det var alle kjent med. De hadde jo sine jobber i foretaket, og det var jo aldri på snakk at de skulle miste dem. Jeg mener dette er uhørt, sier Henriksen.

Hun sier også at hun forstår at det utad virker rart å gi ut en millionbonus når underskuddet i Ambulanse Midt-Norge ble 110 millioner på to år.

– Det har vært stort fokus på lederlønninger og bonusavtaler. Med de økonomiske utfordringene vi har i Møre og Romsdal og Midt-Norge. Ja, da rimer dette svært dårlig. Mitt største ankepunkt er at det ikke ble forelagt styret, og det synes jeg er veldig ubehagelig, sier Henriksen.

Støtte fra Heggedal

Hun får støtte av overlege Rune Heggedal i Volda. Også han ga seg som ansattrepresentant i Helse Midt-styret etter februar.

– At det blir gitt moderate omstillingsmidler går an å forstå, men det virker som at det her er en størrelse på bonusene som er langt over det rimelige, sier Heggedal.

Han forstår at det kan være kritisk å miste nøkkelpersonell som sier opp i en fusjonsprosess, men mener at dette må veies opp mot bonusnivået.

– Slike sluttpakker og bonuser for ledere som vi her har sett er sterkt problematiske og undergraver arbeidsmoralen og vekker harme hos alminnelig ansatte i sjukehusene, sier Heggedal.

– "Butikkorganisering"

Enkelte av lederne har fått en bonus tilsvarende ei årslønn for arbeidstakere lenger ned i organisasjonen. I Møre og Romsdal var eksempelvis medianinntekten 447.000 kroner i 2012.

–  Manglende måtehold, både hos de som krever og de som gir slike avtaler, slår tilbake mot styringsstrukturen i systemet vårt. Det viser at i den øvre sfæren tror en på lederskap som en høyverdig selvrettferdiggjørende aktivitet der det tydeligvis er lett å se seg selv som uerstattelig og så verdifull at en trenger ekstra premiering utover god lønn. Jeg minner om at det er den kliniske pasientbehandlinga som er basis for god sjukehusdrift, og gode ledere er nødvendige bare for å nå dette målet. "Butikkorganiseringen" har slått feil, mener Heggedal.

Rydder opp i lønnsfest

Daniel Haga er konstituert administrerende direktør i Helse Midt-Norge. Han sier at han har fått opplysninger om at saken er behandlet av styret i Ambulanse Midt-Norge. Dette stemmer ikke, og Haga tar forbehold når smp.no snakker med han på telefon fra Gardermoen.

Utover det er Helse Midt-Norge nå i gang med å forbedre lederlønnspolitikken, og det jobbes med tydeligere retningslinjer.

– Vi har behov for å korrigere noen tidligere lederlønnsstrategier, og det jobber vi med å få på plass. Vi må ha retningslinjer for lederlønninger for slike forhold som dette, sier Haga, som for øvrig ikke var i posisjonen han er i nå da bonusavtalene ble spikret.

Haga mener at lederlønn-opprydningen passer bra nå som statsråd Bent Høie (H) har sendt ut beskjed om innstramming. Tirsdag sendte helseministeren ut brev hvor det står at alle helseforetak skal følge statens retningslinjer for lederlønn.

– Burde ikke styret i Helse Midt behandlet bonusene, når det er dette budsjettet som belastes?

– Jo, det kan man godt si. Dette er veldig spesielle forhold, mener Haga.

Han sier at målet er åpne og tydelige ordninger som sikrer virksomheten og som er moderate, slik samfunnet er lagt opp.

Utover det har han ikke flere kommentarer.

Ikke styrebehandlet

Tidligere adm. dir. Håkon Gammelsæter i Ambulanse Midt-Norge sier at omstillingsvederlaget heller ikke ble behandlet i styret i Ambulanseforetaket, og er usikker på om styret ble orientert.

– Avvikling av Ambulanse Midt-Norge ble organisert som et overføringsprosjekt forankret i Helse Midt. Ambulanse Midt-Norge sitt ansvar var å drive virksomheten fram til en sluttdato, men "sørge-for-ansvaret" ligger hos Helse Midt-Norge. Derfor er avtalene med de enkelte av oss også forankret i Helse Midt, og ikke behandlet i vårt styre, sier Gammelsæter, som understreker at det ikke har vært noe hemmelighold rundt dette.

Sunnmørsposten kjenner til at en generell omstillingsavtale som ble inngått i 2008 mellom arbeidstakerorganisasjonene og Helse Midt-Norge har gjort bonusen mulig. Avtalens intensjon var å sikre de ansatte trygghet under omstilling.

For sentrale arbeidstakere i omstillingsprosesser er det anledning til å gi ekstra lønnstilskudd i inntil 3 år mot avtalt bindingstid eller å bli igjen under avvikling. Dette skjer etter individuelle vurderinger, og omfang av ordningen skal drøftes med tillitsvalgte.

Gransker lønnsfesten

Sunnmørsposten har siden fredag satt fokus på bonusordninger, sluttavtaler og helsetopper som har beholdt lønn når de trapper ned.

LES OGSÅ: Høie presiserer og strammer inn

LES OGSÅ: Helsetopper med sluttavtaler i strid med statens retningslinjer

LES OGSÅ: Klinge vil ha ny regel for lønnsfesten

LES OGSÅ: Han ga helsedirektør fallskjerm i åtte år som tannlege

LES OGSÅ: Stor interaktiv grafikk over alle sluttpakkene