Høgskolereformen:

Skryter av Ålesund – advarer Volda og Molde

– Det er ikke tvil om at Høgskolen i Ålesund gjort et klokere valg enn høgskolen i Molde. Det sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som gjør det klart at høgskolene i Volda og Molde på ingen måte er fredet selv om de inntil videre får fortsette aleine.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) legger fram stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning under en pressekonferanse i Kunnskapsdepartementet i Oslo onsdag formiddag. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix 

Nyheter

I dag presenterte han stortingsmeldingen om struktur i universitets- og høgskolesektoren. Kunnskapsministerens roser Høgskolen i Ålesund som frivillig har valgt å gå sammen med NTNU, mens høgskolene i Volda og Molde er plassert på statsrådens rødliste, med klare krav om at de raskest mulig finner sin plass i systemet.

Les også: Opnar for at Volda får halde fram åleine

– Vi har i dag sagt et klart ja til at Høgskolen i Ålesund blir et universitet. Det vil gi store mulighet for å utvikle det maritime og marine miljøet i Ålesund, noe jeg tror vil være til gunst for næringsklyngen på Sunnmøre, sier Røe Isasken til Smp.no.

Avventer

I stortingsmeldingen deles høgskolene og universitetene inn i tre kategorier. De som har gjennomført sammenslåinger, de som har samarbeidsprosjekt som må utredes videre og de som fortsatt står aleine. På den siste listen som er merket rødt fra departementet står både Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde. Røe Isaksen gjør det helt klart at det ikke betyr at de kan fortsette som før.

– For å ta Møre og Romsdal. Vi får nå illustrert med all mulig tydelighet at de som er i forkant og tenker offensivt tjener på det. Høgskolen i Ålesund ønsket å styrke seg ved å bli en del av det beste universitetet i Norge. Jeg vil tro at de to høgskolene som står igjen vil gjøre seg noen tanker om akkurat det, sier Røe Isaksen.

Advarer Molde

– Er Høgskolen i Molde i en verre situasjon enn Høgskulen i Volda?

– Jeg ser at Høgskulen i Volda har luftet samarbeid og sammenslåinger. Høgskolen i Molde risikerer å bli stående veldig aleine. De er en vitenskapelig høyskole med et godt logistikkmiljø, men de har flere andre fag som står langt svakere. Vi kommer ikke til å lene oss tilbake, men bidra aktivt i de videre prosessene for disse høgskolene, sier Røe Isaksen.

– Vil de institusjonene som ennå ikke har inngått noen forpliktende samarbeid få noen tidsfrist?

– I meldingen varsler vi ikke en tidsfrist. Meldingen er mer overordnet og beskriver de rammene høgskolene og universitetene skal arbeide innenfor. Men det betyr ikke at det på senere tidspunkt kan komme nye tidsfrister, sier Røe Isaksen.

Kvalitetskrav

– Vi må finne en løsning for hvordan vi skal få bærekraftige institusjoner på Vestlandet, fastslår han.

I meldingen til Stortinget blir det lagt fram en lang rekke kvalitetskrav. Blant annet vil kravene til doktorgradsstudium bli betydelig skjerpa.

– Vi sier nå fra om hvilke kvalitetskriterier vi legger vekt på. Institusjonene vil da få et tydelig bilde på hvor de står. Jeg tror da den enkelte skole vil bli veldig klar over om den kan gå vider på egen hånd eller ikke, sier Røe Isaksen.

Har kommet veldig langt

– Du varslet i sin tid at dette skulle bli en stor og omfattende reform. Når en nå ser hvor mange høgskoler som ennå ikke er med, har du da lykkes?

– Allerede nå er dette den største endringen av strukturen siden 1994. Prosessen den rødgrønne regjeringen hadde gikk over fem år uten store resultat. Vi har faktisk kommet veldig langt, sier Røe Isaksen.