Foreldrene påført en ekstra belastning

Bistår På dagen ni måneder etter sønnen døde, ble foreldrene før påske orientert om at politiet hadde etterforsket dødsfallet ferdig og oversendt saken til statsadvokatene. Advokat Anne Hovde er bistandsadvokat for Geir Gjærde og Irene Johansen.  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Bistandsadvokaten til Adrian Gjærdes foreldre, Anne Hovde, har inntrykk av at politiet har gjort en grundig jobb med å etterforske dødsfallet til fireåringen.

– Politiet har utført de etterforskningskritt vi har bedt om, og vært aktive i forhold til om det er noe annet vi ønsker utført. Men det er problematisk at den påtalemessige beslutningen har drøyd ut i tid, sier Hovde.

Hun påpeker at det har påført de etterlatte en ekstra belastning.

Les også: Godtar ikke at sønnens død var en ulykke
Barnehagen: Har hatt rutinesjekk og fjernet sekker

Ifølge politiadvokat Gudrun Kalvatn har saka hatt høy prioritet, siden hun fikk den på sitt bord før jul i fjor. Politiet vil ikke kommentere tidsbruken.

– Vi har i vår innstilling vurdert saka etter straffeloven og andre aktuelle lovbestemmelser, uttalte Kalvatn i en pressemelding fra politidistriktet før påske. Politiet vil ikke nå utdype hvilke vurderinger som er gjort.

Innen utgangen av april skal statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim avgjøre om det skal reises tiltale.

Relaterte saker:

Godtar ikke at sønnens død var en ulykke

Da Adrian (4) ble funnet livløs i barnehagen, kan han ha vært uten tilsyn i mer enn 30 minutter. Gjenopplivningsforsøk var nytteløst.

Barnehagen har fjernet sekkene

Ledelsen ved Blindheim barnehage forteller at de hadde en kritisk gjennomgang av rutinene sine etter dødsfallet til Adrian.