foto
Dødsfallet til Adrian i Blindheim barnehage (bildet) og den alvorlige skaden Daniel ble utsatt for i Vegsund barnehage er etterforsket av politiet. Men de foretar ingen helhetlig vurdering av sikkerheten ved barnehagene. Kommunen gjør heller ikke fysiske observasjoner ved tilsynene, men bruker en metode hvor de ansatte intervjues. Foto: Alexander Worren