Skal utbedre 200 tunneler

Statens vegvesen skal utbedre 200 tunneler i hele landet mellom 2015 og 2019. Dette er tunneler med lengde over 500 meter på riksvegnettet.

Nyheter
 • Se vegvesenets egen video om prosjektet i vinduet øverst i saka

- Utbedringen skjer for å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriften og El-tilsynsloven, heter det fra Statens vegvesen om prosjektet.

På Nordvestlandet skal følgende tunneler utbedres:

 • Gyltunnelen (riksveg 70)
 • Måndalstunnelen (E136)
 • Innfjordstunnelen (E136)
 • Blindheimstunnelen (E39)
 • Moatunnelen (E39)
 • Ålesundstunnelene (riksveg 658)
 • Rotsethorntunnelen (E39)
 • Kjøshammartunnelen (E39)
 • Kongenestunnelen (E39/riksveg 15)
 • Breisvortunnelen (E39/riksveg 15)
 • Marajøltunnelen (E39/riksveg 15)

Det er utarbeidet planer for hva som skal gjøers i hver enkelt tunnel, men her er noen eksempler på utbedringsarbeidet som blir gjort:

 • Bedre ventilasjon for å drive ut røyk. Bedre brannsikkerhet, nytt slukkeutstyr og godt merkede nødutganger.
 • Nødkommunikasjon med direkte kontakt til vegtrafikksentralene. Styringssystemer slik at tunneler kan stenges når det er ulykker eller brann.
 • Bedre belysning.
 • Nye kabler og kabeloppheng som er forutsetningen for at sikkerhetsopplegget i en tunnel virker.
 • Bedre sikring mot brann ved å dekke til brennbar vann- og frostsikring (PE-skum) med betong.

Det praktiske opplegget vil variere ut fra lokale forhold.

- Noen steder stenges tunnelene kveld og natt. Andre tunneler stenges helt og trafikken dirigeres til omkjøringsveier. I tunneler med to atskilte løp avvikles trafikken i ett av løpene.

- Konsekvensene kan bli store på de mest trafikkerte vegene, heter det.

Gjør som over 22.000 andre - følg smp.no på Facebook