Søknad-rush til Høgskolen i Ålesund

Ålesund mest attraktiv i fylket, blant de meste populære i landet.

Rektor Marianne Synnes ved Høyskolen i Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Søknader førstevalg Høgskolen i Ålesund
 • 2011 til 2012: + 12 prosent
 • 2012 til 2013: Stabilt
 • 2013 til 2014: + 6 prosent
 • 2014 til 2015: + 15 prosent
Fakta
 • Søknadsfristen til universiteter og høyskoler gikk ut 15. april. Søknaden skjer gjennom Samordna Opptak og alt foregår elektronisk.
 • Man kan søke flere studier i prioritert rekkefølge, men får bare ett tilbud om studieplass.
 • Hovedopptak er 20. juli, og søkeren må svare på tilbudet innen 26. juli.
 • De som ikke får plass i hovedopptaket kan stå på venteliste. Når noen takker nei til en studieplass, får andre tilbud om plassen. Suppleringsopptaket skjer 29. juli, og svarfristen er kort. Deretter er det etterfyllingsopptak til ledige studieplasser fram til studiestart.
 • 127.929 personer søkte om studieplass i år, en økning på 6,7 prosent fra i fjor.
 • Det er 53.195 studieplasser til fordeling. Antall søkere per studieplass er 2,4 i år, mot 2,3 i fjor.
 • Kilde: Samordna Opptak (NTB)
Nyheter

Høgskolen i Ålesund slår alle tidligere rekorder med årets søkertall fra Samordna opptak. Med nesten 15 prosent økning er Ålesund best i fylket. Økningen er omtrent dobbelt så stor som landsgjennomsnittet, opplyser Høgskolen i ei pressemelding.

Gjør som flere enn 22.000 andre - lik smp.no på Facebook

Til sammen 1.317 søkere har i år studietilbud ved Høgskolen i Ålesund som sin førsteprioritet.

– Dette er fantastiske tall, sier en godt fornøyd rektor Marianne Synnes, etter at også fjoråret var et godt år for skolen.

Det blir mange som ikke får plass ved Høgskolen i Ålesund i år. 2,6 søkere per studieplass er høyest i fylket. Skolen er også blant de statlige høgskolene i landet med flest primærsøkere per studieplass, opplyser Synnes.

Maritimt

Alle utdanninger med maritimt fokus hadde gode søkertall i 2014, og denne veksten fortsetter i 2015, opplyser skolen.

Størst økning er det for studiet biomarin innovasjon. De har mer enn dobbelt så mange søkere. 119 prosent flere har biomarin innovasjon som førstevalg i år, sier rektor Synnes til Smp.no.

– Det er inspirerende at søkerne ser det store potensialet som havrom-næringer leverer i fremtiden, sier Synnes.

For de maritime fagene sett under ett er søkertallene rundt 11 prosent høyere, sier ho til Smp.no

Både realfag og helsefag har en markant økning i antall studenter i hele landet.

Sjukepleie

For sjukepleieutdanninga er økninga hele 22 prosent, sier Marianne Synnes i Ålesund.

– De gode talla for sjukepleie- og bioingeniørutdanningene viser at Høgskolen har et tilfredsstillende rekrutteringsgrunnlag til å forsyne regionen med helsepersonell i årene framover, mener rektoren for Høgskolen i Ålesund.

Næringsliv og NTNU

Når rektor Synnes skal forklare de gode søkertalla har ho tre forklaringer:

– Høgskolen har fått mye oppmerksomhet den siste tida på grunn av godt samarbeid med arbeids- og næringsliv, og hadde også i fjor en økning på seks prosent.

– Det er likevel ikke urimelig å tro at fusjonen med NTNU kan være av betydning, da vi vil kunne tilby studenter et fag- og forskningsmiljø med enda bedre kvalitet enn i dag, sier hun.

Høgskolen har også gjort flere grep som de mener kan ha gitt utslag på dagens gledelige tall. Rektoren nevner blant annet campus-uka som Høgskolen arrangerte sammen med flere samarbeidspartnere for første gang dette studieåret. Det har også blitt et blomstrende studentliv i byen etter hvert, der studentene markerer seg med arrangementer som studentuke og studentrevy.

Volda

– Høgskulen i Volda vil høsten 2015 ha omlag like mange studenter som vi har hatt de siste åra, uttaler rektor Per Halse i Volda etter at søkertallene i Samordna opptak ble gjort kjent.

Som i fjor har Volda rundt 1.200 primærsøkere. For halvparten av studene har Volda lokalt og løpende opptak heilt fram til studiestart.

Høgskolen i Molde opplyser at de har 1,8 søkere per studieplass, omtrent det samme som i fjor.  Også i Molde er det merkbar økning i søkere til sjukepleie. I petroleumslogistikk er søkertallet halvert.

Relaterte saker:

Flere vil studere helse- og realfag

Oslo (NTB): Årets søkertall viser en markant økning i antall studenter som ønsker å studere helse- og realfag til høsten.