– Se mot norske leverandører

Når regjeringen i dag fremmer proposisjon for Stortinget om utbygging av Johan Sverdrup-feltets første byggetrinn, oppfordrer stortingsrepresentant Oskar Grimstad (Frp) utbyggerne å se mot norske leverandører når kontrakter skal tildeles.

Velg norsk: Stortingsrepresentant Oskar Grimstad (Frp) oppfordrer utbyggerne av Johan Sverdrup-feltet om å velge norsk når kontrakter skal inngås. 

Nyheter

Oskar Grimstad, som er medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, minner om at norske leverandører leverer både på pris og kvalitet.

Bakteppet er at mange oppdrag den siste tiden har havnet i land som Sør-Korea og andre land utenfor Norge. I lys av en slik situasjon, sier Grimstad at det ikke alltid er slik at det som i utgangspunktet kan fortone seg som rimeligst, som til sjuende og sist blir rimeligst for utbyggeren.

Største industriprosjekt

Utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet er Norges største industriprosjekt i nyere tid.

Investeringene i feltets første byggetrinn er på nærmere 120 milliarder kroner.

Oskar Grimstad er ikke i tvil om at dette storstilte industriprosjektet gir kjærkomne muligheter for en næring med ledig kapasitet, og at kontraktene vil få stor betydning både når det gjelder arbeidsplasser og inntekter for landet vårt.

Kraft fra land

Olje- og energidepartementet har i proposisjonen fulgt opp Stortingets innstilling slik at feltet skal drives med elektrisk kraft fra produksjonsstart.

Olje- og energidepartementet har hentet inn en faglig vurdering fra Oljedirektoratet (OD), som imidlertid mener at det er mest hensiktsmessig at områdeløsningen for kraft fra land etableres i tilknytning til andre byggetrinn, som har planlagt oppstart i 2022.

Spørsmålet var hvor raskt en slik områdeløsning kunne etableres uten å forsinke prosjektet.

Flere eksempler

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) og regjeringen minner om at norske leverandører er konkurransedyktige og har vunnet kontrakter, og viser til at Aker Solutions har fått kontrakt på prosjektering og innkjøpsledelse, Aibel skal bygge dekket til boreplattformen og Kværner Værdal skal levere stålunderstellet til stigerørsplattformen.

Ennå gjenstår mange kontraktstildelinger, og mulighetene er mange for norske leverandører.