Mistenkte mage-trøbbel

En ung mann oppsøkte lege flere ganger før han uventet og brått døde av hjerteinfarkt i Ålesund.

OPPSØKTE LEGE: Mannen oppsøkte fastlege og legevakt til sammen tre ganger fysisk. Det ble i tillegg tatt to telefoner. Pasienten ble erklært død etter gjenopplivningsforsøk på Ålesund sjukehus. ARKIVFOTO: STAALE WATTØ 

Dette er saken:
  • Statens helsetilsyn er bedt om å granske saken etter at en ung mann døde uventet i januar i år.
  • Fylkesmannen har foreløpig gransket tre helsepersonell.
  • Politiet har også vurdert saken og vil ikke følge den opp påtalemessig.Ifølge Fylkesmannen ble viktige funn ikke fulgt opp.
  • KILDE: FYLKESMANNEN/STATENS HELSETILSYN
Nyheter

En ung mann døde i januar i år etter at han oppsøkte legevakta i Ålesund og fastlege til sammen tre ganger. Pasienten ble til slutt lagt inn ved Ålesund sjukehus etter at pårørende ringte 113. Statens helsetilsyn gransker tre helsepersonell, og særlig den første legevaktlegens rolle.

– Her ble det gjort funn som ikke ble fulgt opp. Det hadde konsekvenser for hvordan man håndterte pasientens videre sjukdomsbilde, sier ass. fylkeslege Cato Innerdal.

Ifølge Innerdal er funnene i tråd med dødsårsaken.

Les også: – Overså funn i forkant av dødsfall

Forløpet

Ifølge sakspapirene dro mannen først til fastlegen sin etter å ha hatt ubehag i brystet i noen uker. Der fikk han et legemiddel, og ble bedt om å ta kontakt ved forverring.

Noen dager senere oppsøkte mannen legevakt, etter å ha kontaktet legekontoret som noterer at mannen sitter hjemme, hyperventilerer og er så dårlig.

På legevakta i Ålesund blir det tatt EKG før en lege undersøker videre. Om sjukehistoria står det at pasienten klager over intens smerte midt i bryst, kjenner da prikking i begge armene, hals- og hjerteregion, mest i venstre arm; fikk fra fastlegen Somac i lav dose.

EKG-undersøkelsen skal ikke ha vist tegn til akutt hjerteinfarkt, og mer tyder på sure oppstøt. Derfor mistenkes det reflukssjukdom (syre og øvrig innhold fra magesekken kommer opp i spiserøret). Mannen får så medisinen Omeprazol (syrereduserende legemiddel, journ. anm.), og blir bedt om å ta kontakt på nytt ved problem eller ingen bedring.

Tar kontakt

Senere samme dag tar pasientens pårørende på nytt kontakt.

– Pasienten har mer smerter, og vil ha hjelp. Jeg spør om han kan bli innlagt på sjukehuset. Da får jeg svar om at det ikke er aktuelt, for da blir han bare sendt hjem når det er snakk om magesår. Jeg spør om de kan anbefale noen tabletter som er hurtigvirkende mot smertene. Da får jeg beskjed om å henvende meg til apoteket, skriver pårørende i sakspapirene.

På apoteket anbefaler en sjukepleier at det tas kontakt med legevakt på nytt. Her skriver legen i notatene at pasienten trolig har hyperventilert på kvelden, at han virker engstelig, føler ubehag ved inntak av mat og har litt prikking i armene.

Etter det Sunnmørsposten forstår mistenkes det nå spiserørsbetennelse.

LES OGSÅ: Vil se nærmere på uventet dødsfall

Neste dag

Ifølge sakspapirene tas det kontakt på nytt påfølgende dag. Her er legenotatet:

«Var på legevakta to ganger i går, tok EKG som var fint. Fikk noen sterkere tabl. (...). Var skikkelig elendig, kasta opp mange ganger i løpet av natta, vært våken og ønsket at (...) skulle ringe deg i natt. (...) var så fortvilt. Brystsmerter, føler varm og opp i ansiktet vil visne vekke det prikker. Kaldsvettet og veldig smertepåvirket. Lege på legevakta mente at fastlege burde bestille en gastroskopi, kan du få gjort det kjapt? (...)».

Hjerteinfarkt

Det neste som kommer fram er at mannen er innlagt og er livløs. Det blir forsøkt gjenopplivning på Ålesund sjukehus i ca. 40 minutter.

Obduksjonsrapporten viser at foreløpig dødsårsak trolig er hjerteinfarkt, men det påvises også betennelse i tolvfingertarmen.

Ass. fylkeslege Cato Innerdal er nå opptatt av at Statens helsetilsyn skal få granske saken ferdig, men i sakspapirene spør han om EKG-undersøkelsen ble gjort på en tilstrekkelig grundig måte.

Denne undersøkelsen ble avgjørende for senere vurderinger.

Fagsjef for legevakta, Karsten Vingen, har levert en uttalelse til Fylkesmannen. Han sa til Sunnmørsposten i april at han ikke hadde videre kommentarer.