173 må gå fra Rolls Royce på Sunnmøre

De tillitsvalgte informert i dag.

Nedskjering I Rolls-Royce sine kontorlokale på NMK i Ålesund (i bakgrunnen) kan det bli ganske mange oppseiingar før sommaren. Ingeniørar og folk i administrasjonen er mest utsett i første omgang, seier Anette Bonnevie Wollebæk, kommunikasjonsdirektør i Rolls-Royce Norge, her i utstillingshallen som Rolls-Royce har på NMK.  Foto: Per Ove Stige

Nyheter

Tall Sunnmørsposten har fått tilgang til viser at 173 av de 190 stillingene som blir kuttet i Rolls-Royce, blir kuttet på Sunnmøre.

Fra avdelingene på Longva og i Brattvåg skal det kuttes 70 stillinger, i Ålesund forsvinner 52 stillinger, mens avdelingene i Ulsteinvik og Hjørungavåg reduseres med 51 stillinger. De 17 siste skal kuttes i bergens-området.

Det kan komme noen mindre justeringer i disse tallene de neste dagene, men i hovedtrekk er dette det riktige bildet.

Ny nedbemanningsrunde til høsten

Anette Bonnevie Wollebæk, kommunikasjonsdirektør i Rolls-Royce Marine AS, har vært til stede på tre av de ni allmøtene hvor de tillitsvalgte fikk beskjeden i dag. Hun mener de ansatte i Rolls-Royce var forberedt på beskjeden.

- Jeg opplever at de tar det rolig, og de er ikke overrasket. De er opptatt av hvordan det vil gå med kollegaene sine som må gå innen utgangen av juni, men forståelsen for hvorfor vi er der vi er, og for situasjonen i det maritime markedet, opplever jeg som stor.

Sikrer disse oppsigelsene jobbene til andre ansatte?

- Det har vært et tøft år, og ekspertene spår også et tøft 2016. Det vi også vet er at vi vil få en ny runde med nedbemanning til høsten, så noen garantier kan vi ikke gi, men vi har stor tro på framtida på lang sikt. Målet nå er å sikre en organisasjon som er klar for den oppgangen vi vet vil komme, sier Bonnevie Wollebæk.

Rolls-Royce har estimert å kutte 325 stillinger i løpet av 2015, men vil vurdere det endelige tallet opp mot ordreinngangen.

Tøft

– Dette er et tøft år for oss. Nå er vi først og fremst opptatt av å gi god informasjon til våre ansatte og riktig støtte til kollegaer som rammes av nedbemanningen. Det maritime markedet har alltid vært svingende, men nå svinger det mer nedover enn forventet. 2016 ser også ut til å bli utfordrende. Det er dessverre slik at vi har ingen annen mulighet enn å tilpasse organisasjonen vår, for å kunne beholde den lokale sysselsettingen i lang tid fremover, sier John Knudsen, konserndirektør for Commercial Marine.

- Hver person som er direkte berørt vil f å tilbud om jobbsøkerstøtte og eventuell oppfølging fra bedriftshelsetjenesten. Selskapet forventer en ny runde med nedbemanning til høsten, i tråd med det som har vært kommunisert tidligere. Total reduksjon av stillinger i 2015 som følge av sviktende ordreinngang forventes å bli cirka 325, fortsetter Knudsen.

Juni

Kuttene skal være unnagjort innen utgangen av juni, og rammer i liten grad serviceavdelingene i konsernet, og ansenitetsprinsippet skal gjelde.

- Rundt 90 av stillingene kommer av naturlig avgang, sier kommunikasjonsdirektør Anette Wollebæk i Rolls Royce.