Forskerpris til Møreforsking

Årets forskerpris fra Sparebanken Møre ble fredag morgen delt ut til Else Ragni Yttredal ved Møreforskning for hennes bidrag fra Fjordkonferansen 2014.

- Veldig artig, og veldig overraskende og tusen takk til Fjordkonferansen! sa prisvinner Else Ragni Yttredal i Møreforskning. 

Else Ragni Yttredal fra Møreforsking fikk forskerprisen fra Sparebanken Møre. Her representert ved Linda Rafteset Grimstad.  

Nyheter

Yttredals arbeid er med i en antologi som har samlet 16 artikler fra fjorårets konferanse.

- Veldig artig, og veldig overraskende og tusen takk til Fjordkonferansen! Jeg kom hit for første gang i fjor og var litt usikker på hva jeg gjør her. Men her var en hyggelig, positiv og oppmuntrende stemning, sa Yttredal.

Les også: Over 100 samlet til fjordkonferanse i Loen

Høyt faglig nivå

Linda Rafteset Grimstad fra Sparebanken Møre fortalte om bankens samfunnsoppgave. I fjor satte banken av 136 millioner kroner til utbytte til lokalsamfunnet i Møre og Romsdal. Gaver til lag og organisasjoner, men banken bidrar også til samferdsel og er opptatt av å være være med å utvikle høgskolene i Møre og Romsdal fylke.

- En måte bidra på er møteplasser som Fjordkonferansen. Den har utvikla seg til en stor konferanse og med et veldig høyt faglig nivå, sa Rafteset Grimstad.

Stor spennvidde

Harald Yndestad sjefsredaktør for Fjordantologien 2014. Medredaktører er Øyvind Strand og Erik Nesset. Tema  var regional utvikling i Nordvest. Redaktørene har gått igjennom «papers» som ble sendt inn i fjor høst som endte opp med 16 artikler fra 40 forfattere.

Ifølge Yndestad utgjør de stor spennvidde i antologien som reiser spørsmål om hva som skjer her på Nordvestlandet; er det mobilisering eller fragmentering?

Dramatisk tidsskille

- Vi står inne i tidsskille på flere måter. Når det gjelder offentlig sentralisering er det en opp-ned koordinering der en form for rasjonalisering er motivet. Samtidig er der en annen parallell prosess med offentlig innovasjon der tankegangen er bunn-opp, så dette er et uklart bilde, sa Yndestad.

- Mye tyder står overfor et nytt dramatisk tidsskille også når det gjelder informasjonsteknologi. Det offentlige stå overfor et endringsbilde som bare har skjedd med bankene. Rekkevidden er det  ingen som vet. Det er store ting på gang neste 10-20 år framover. Det snakkes mye om den maritime klynga, - jeg vet ikke om vi har den da. Mange av dere som sitter her blir viktige aktører i forhold til det som skal skje i tida fremover, sa Yndestad.

Neste konferanse er Høgskulen i Sogn og Fjordane i Sogndal er ansvarlig for. Tema for Fjordkonferansen 2016 er immateriell kapital.