Trenger hverandre mer enn før

- Høgskolen i Ålesund er historie. Det gjør samarbeid mellom høgskolene viktigere.

Engasjerte deltakere og bidragsytere på Fjordkonferansen 2015: Kari Hasle og Anniken Karlsen. 

Nyheter

- Nå når vi er blitt NTNU Campus Ålesund er det kanskje enda viktigere med et samarbeid med fagfolk på tvers av høgskolene i Ålesund, Molde og Volda. Fjordkonferansen i Loen er en fin møteplass, sier førsteamanuensis Anniken Karlsen. 

Hun får medhold fra Kari Hasle, lektor i historiedidaktikk ved Høgskulen i Volda. Begge deltar for første gang på Fjordkonferansen i Loen, den tredje i sitt slag, og til dels med bidrag på samme track som handlet om læringssystem.

Les også: Høgskolefusjon vedtas fredag

La kidsa kode

Sammen med kollegaer la Anniken Karlsen fram arbeidet om kodetimen der  de har hatt besøk av ca. 350 elever fra barneskole, ungdomsskole og videregående for å ha timer om programmering og kode under slagordet «la kidsa kode».

- Dette for å stimulere barn og ungdom til å interessere seg for teknologi innen data. Vi ser at dette kan bli en bra møteplass mellom skoleslaga, sier Karlsen.

Hun fremhever kollega Kjell Inge Tomren som en viktig drivkraft i arbeidet.

Les også: Forskerpris til Møreforsking
Les også: Over 100 samlet til fjordkonferanse i Loen

Simulere blodbank

Det andre innlegget hun deltok med sammen med en kollega var om blodbanksystemet x-match.

 - Det var Sahar Olsen som jobber på blodbanken som fikk ideen til å utvikle et slikt system og kontaktet oss på data. Ofte er vi på høgskolen med å realisere ting på denne måten, forteller Karlsen.

- Systemet gjør det mulig for studentene å simulere praksis i et ekte laboratorium i en skolesituasjon. Det er laga et datasystem som etterligner det som brukes i virkeligheten, sier hun.

Digitale historiefortellinger

Hasle presenterte sitt arbeid om digitale fortellinger for å fremme i historiefaget på lærerutdanninga i Volda.

- Bakgrunnen er at digitale ferdigheter skal være grunnleggende ferdigheter i skolen. Det kan være utfordrende for dagens lærere og studenter å forholde seg til kravet. Vi må ta dette inn i lærerutdanningen slik at vi kan bruke verktøyet for å lære, sier Hasle.

- I mitt fag, historie, er dette først og fremst et verktøy for å øve til økt refleksjon og kildekritikk og ikke minst være historieproduserende og der elevene kan ta dette ut i skoleverket.

Ønsket er at metodikken skal være lett tilgjengelige, det handler ikke så mye om verktøyet, men innholdet, sier hun.

- Men verktøyet er en muliggjører, skyter Anniken Karlsen inn.

Hasles studie omfatter 80 studenter i grunnskolelærerutdanninga, men hun jobber også med dette innen praktisk pedagogiske studier.

Innovasjon og læresystem

For både Karlsen og Hasle handler det om innovasjon og læresystem.

- Noen må ha ansvaret for opplæringa. Det er mye enklere i dag. Det finnes mange fine applikasjoner. Vi trenger å kommunisere også mot lærerutdanninga, sier Karlsen.

- En arena som denne konferansen er fin til å skape kontakt og få et bredere bilde av hvordan en kan se ting fra ulike perspektiv. Dette gir mulighet til styrke nettverket og få vite om andre ting, sier Hasle.