John Kleven er død

Verftseier og industribygger John Kleven er død. Han ble 78 år gammel.
Nyheter

John Kleven ble født i 1931 i Ulstein. Han overtok i 1964 rollen som daglig leder av Kleven Verft i Ulsteinvik, startet opp av faren Marius Kleven i 1944. I 1990 ble verftet solgt til Kværner, men kjøpt tilbake av Kleven-brødrene i 1999. Verftet har siden blitt en sentral del av verftsgrupperingen Kleven Maritime. John Kleven var både eier og medeier både i tidligere Løland Verft i Leirvik, og de to skipsverftene Florø og Førde. Han har vært formann og styremedlem i Vestlandske Fartøybyggerlag og Teknologibedriftenes Landsforening, avd. Skip. Mot slutten av 1993 ble familieselskapet John Kleven AS stiftet. I dag er de to døtrene Annelise Kleven Godø daglig leder, mens Kjersti Kleven er styreleder i selskapet. I 1994 ble John Kleven tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. – Særstilling. Hannelore Måseide, ordfører i Ulstein, minnes Kleven spesielt for tre ting: – Han var en av gründerne og en av de solide pilarene som har vært med og utvikle den maritime næringa som samfunnet her er bygget på. Der står han i en absolutt særstilling i forhold til mange andre. – Det neste er at han var en kulturperson som var utrolig sterkt engasjert i kulturlivet. Han stod selv i kor, og har også hatt soloopptredener. Mange har vært fascinert av hans imponerende framføringer av Jakob Sande. I tillegg var han også en velgjører for mange med det å få fram sang- og musikklivet. Ikke bare på Dimnøy hvor han bodde, men for hele ulsteinsamfunnet, forteller ordføreren. – Mange vil huske ham som et helt alminnelig menneske som det var lett å komme i kontakt med. Alltid blid, og alltid med et ord der man traff ham, enten det var på posten eller i møterommet eller andre steder. Han var en fantastisk god type. Mange av oss vil merke at John ikke lenger er her.