Satser på ølsalg via nettbutikk

Mikrobryggeri i Ålesund vil selge øl via internett.

Knut Sjåstad brygger sitt eget øl og starta mikrobryggeri. Nå utvides virksomheten til nettsalg av øl, om politikerne sier ja.   Foto: Arkivfoto: Odin Jæger.

Nyheter

Einehaug Micro AS heter selskapet som nå ønsker å utvide sin virksomhet fra lokalene i Fremmerholen.

Bak selskapet står Knut Sjåstad, som tidligere har vært rådmann i Ålesund. Han har doktorgrad i biologi og har vært leder ved institutt for biologiske fag ved Høgskolen i Ålesund. I kjelleren i huset sitt på Øvre Holen har han starta egen bedrift. I mikrobryggeriet produseres håndbrygget øl.

Statlig bevilling

Einehaug Micro fikk tidligere i sommer statlig bevilling for tilvirkning av alkohol. Den bevillingen omfatter også rett til engrossalg til kunder med alminnelig skjenkebevilling. Nå søker selskapet Ålesund kommune om bevilling for salg av alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent alkohol.

Skjenkestyrer blir Ingunn Skodjevåg Sjåstad, medeier i selskapet. Ølsalget skal i hovedsak foregå som nettsalg til registrerte kunder av nettbutikken.

Forhåndsbetaling og legitimasjon

Varene må være forhåndsbetalt via nettbank før de kan hentes, eventuelt kan bryggeriet bringe varene ut til kunden.

Den som henter varene må legitimere seg før varene utleveres, slik at man er helt sikker på disse ikke utleveres til personer under 18 år, heter det i saksutredningen til formannskapet.

Rådmannen tilrår at søknaden innvilges. Formannskapet behandler saka i sitt møte den 25. august.