Hva er viktigst å lære?

Formålsparagrafen for den offentlige skolen har mange og lange formuleringer. Men hva synes barn og unge selv at det er viktigst å lære på skolen?
pluss